Nezamestnanosť mladých najlepšie odvracia Nemecko

Nezamestnaní pred úradom práce v Španielsku, Zdroj: TASR/AP Photo/Arturo Rodriguez

Nezamestnanosť mladých v Španielsku a Grécku presahuje 50 %, ak sa meria ako percentuálny podiel na ekonomicky aktívnom obyvateľstve mimo študentov. Európska komisia v prípade Slovenska udáva 35,1 %, čo je tretia najvyššia miera v EÚ.

Na druhej strane kým v niektorých štátoch v uplynulých rokoch počty mladých bez práce prudko stúpali, v Holandsku sa podľa OECD stav nemenil a v Nemecku dokonca zaznamenali pokles.

Londýnsky think-tank Work Foundation dnes (29. januára) zverejnil štúdiu, ktorej zámerom bolo načrtnúť niekoľko pozitívnych príkladov riešení pre Britániu uplatňovaných v iných členských štátov.

Stefano Scarpetta z OECD počas prezentovania správy poukázal, že Európa čelí zásadnej kríze, ktorú vlády musia riešiť všetkými dostupnými prostriedkami. „Dokonca som akosi prekvapený, že v niektorých krajinách, kde nezamestnanosť mladých presahuje 50 % nie sú oveľa väčšie sociálne nepokoje,“ konštatoval.

Európska komisia ešte začiatkom roka 2012 navrhla intenzívnejšiu spoluprácu s ôsmimi štátmi, vrátane Slovenska, kde je situácia mladých najmenej priaznivá. Za hlavný nástroj určila nevyčerpané prostriedky z pridelených fondov EÚ.

V decembri 2012 avizovala zavedenie nástroja „Záruka pre mladých“, cez ktorý majú členské štáty zabezpečiť, aby mladí do 25 rokov do štyroch mesiacov od skončenia školy či straty práce dostali novú kvalitnú pracovnú ponuku či priestor pre ďalšie vzdelávanie alebo stáž. Téma záruky sa v polovici januára stala aj súčasťou pléna Európskeho parlamentu.

"Podľa našich výpočtov vieme, že stačí 10 miliárd eur na to, aby sme zabezpečili dva milióny pracovných miest. Pri súčasnej nezamestnanosti okolo 5,5 milióna mladých ľudí, by reálne stačilo okolo 30 miliárd eur, aby sme zabezpečili zamestnanie pre týchto ľudí," uviedla slovenská europoslankyňa Katarína Neveďalová (S&D, Smer-SD).   

Podľa štúdie Work Foundation sa však nedá nájsť jedno riešenie nezamestnanosti mladých pre všetkých, pretože príčiny vážnych rozdielov v miere nezamestnanosti mladých medzi členskými štátmi sú príliš komplexné.

Pozornosť si však podľa nej zaslúži preslávený nemecký systém odborného vzdelávania, značné úsilie Dánska na odvrátenie nezamestnanosti mládeže už v ranej fáze a úloha flexibilných pracovných miest v Holandsku. Ocenila tiež, že Dánsko dáva vzdelávaniu a rozvoju zručností prednosť pred vytváraním pracovných príležitostí pre mladých ľudí bez kvalifikácie.

(EurActiv/Reuters)