Nezamestnanosť mladých rozdeľuje europarlament

Nezamestnaní pred úradom práce v Španielsku, Zdroj: TASR/AP Photo/Arturo Rodriguez

Parlamentný výbor pre zamestnanosť a sociálne veci hlasoval o návrhu správy v utorok, 9. júla, pomerom hlasov 37:1 za návrh správy. Sedem poslancov zo skupiny Zelených sa hlasovania zdržalo.

Správa hodnotí opatrenia na zlepšenie vyhliadok mladých ľudí (NEET) na zamestnanie. Venuje sa tiež otázke, ako ich lepšie pripraviť na potreby pracovného trhu.

Správa hlavne kladie dôraz na učňovské vzdelávanie, ktoré kombinuje pracovné skúsenosti s odbornou prípravou.

Dôvod, prečo Zelení správu nepodporili vysvetľoval španielsky europoslanec Raül Romeva i Rueda. Vadí im najmä, že správa k už existujúcim nástrojom EÚ v boji proti nezamestnanosti mladých nepriniesla nič nové a neapeluje dosť tvrdo na európskych lídrov.

„Zatiaľ čo hlavy štátov v Berlíne o tomto probléme iba debatovali, Parlament nevyvinul na nich žiadny tlak, aby pre potreby mladých ľudí prijali ambicióznu agendu“, povedal Romeva i Rueda.

Spravodajkyňa zo skupiny európskych ľudovcov Joanna Skrzydlewska hovorí, že chcela v správe ponúknuť jasný odkaz pre všetky členské štáty, že nezamestnanosť mladých je dôležitým problémom, ktorý potrebuje okamžité riešenie. „Sú nevyhnutné ďalšie finančné záväzky a účinné využívanie fondov EÚ, aby sme pomohli mladým ľuďom nájsť prácu alebo si vlastné pracovné miesto vytvoria“, povedala ďalej Skrzydlewska.

Poslanci výboru pre zamestnanosť síce ocenili 8 miliárd eur, ktoré zo sedemročného rozpočtu EÚ vyčlenili na tento problém lídri EÚ, podľa Medzinárodnej organizácie práce (ILO) je to stále málo. Tá finančné náklady na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí v únii odhadla na 21 miliárd eur.

Individuálne zlyhania

Podľa Zelených sú hlavnou príčinou celoeurópskeho problému nezamestnanosti mladých úsporné opatrenia EÚ, ktoré majú konsolidovať verejné rozpočty.

Správa poslankyne Skrzydlewskej podľa Zelených hádže celú vinu na mladých ľudí. 

„Správa opakuje pravicové presvedčenie, že nezamestnanosť je možné zvaliť na individuálne zlyhania a nabáda mladých ľudí, aby a viac snažili a viac sa učili. Vinní radšej jednotlivcov, ako by si mala priznať, že momentálne jednoducho nemáme dostatok pracovných miest“, vyhlásil Romeva i Rueda. 

Katalánskeho europoslanca nahnevala najmä výzva, aby sa pre mladých ľudí vytvorili viac stážistických pozícií.

„Pani Merkelová povedala, že chce zachrániť stratenú generáciu, európski politici to však chcú urobiť za každú cenu bez ohľadu na práva a kvalitu. Otvára to dvere diskriminácii mladých na pracovnom trhu. Výsledkom bude vykorisťujúca stratégia „najať praktikanta, nie zamestnanca.“

Skrydlewska preferuje prístup k problému nezamestnanosti mladých cez modernizáciu školstva a to prispôsobením vzdelávacieho systému potrebám pracovného trhu a poskytnutím poradenstva v skorom štádiu štúdia na strednej škole.

„Musíme sa viacej snažiť zosúladiť schopnosti absolventov  s potrebami pracovného trhu. To môžeme dosiahnuť lepším prispôsobením školských a vyučovacích osnov, so zreteľom na učňovské vzdelávanie a podporu prierezových zručností schopností“, povedala Joanna Skrzydlewska.

Skupina Európskej ľudovej strany chce zlepšovať podmienky podnikania pre mladých, vrátane daňových úľav a programov na vzdelávanie a pomoc. „Chceme, aby každá krajina do roku 2015 zaradila do svojich školských osnov vyučovanie o podnikaní a aby sa zvýšila kapacita programu „Erasmus pre mladých podnikateľov“ na 10 tisíc výmen ročne“, hovorí Paul Rübig, europoslanec EĽS.

Zelení plánujú  na nadchádzajúcom parlamentnom plenárnom zhromaždení v Štrasburgu, ktoré je naplánované na september, predstaviť vlastnú správu o stratégii proti nezamestnanosti mladých.

Podľa aktuálnych zistení Európskeho štatistického úradu Eurostat sa nezamestnanosť mladých v Eurozóne drží na úrovni 23,9%.