Nezhody pre sociálnejší jednotný trh pretrvávajú

Zdroj: Bill Jacobus, www.creativecommons.org

Európska komisia by dnes mala zverejniť návrh preformulovanej smernice o vysielaní pracovníkov v snahe zabrániť jej porušovaniu, ktoré často viedlo ku kontroverzným rozsudkom Súdneho dvora EÚ (pozri pozadie).

Návrh predstavia komisári pre zamestnanosť a vnútorný trh László Andor a Michel Barnier. Dôraz kladú najmä na konštrukčný sektor, v ktorom subdodávatelia najímajú pracovníkov z iných členských štátov a budú spoluzodpovední za práva robotníkov podľa národnej legislatívy.

Maxime Cerutti z podnikateľskej loby BusinessEurope uviedol, že návrhu chýba hodnotenie dôsledkov a môže diskriminovať konštrukčný sektor tým, že firmy budú čeliť vyššej administratívnej záťaži. Zároveň dodal, že bude mať vplyv aj na rast.

Hovorca skupiny európskych odborových organizácií ETUC zasa tvrdí, že návrh nezachádza dostatočne ďaleko. „Sú aj iné sektory, na ktoré by sa rovnaké práva mali vzťahovať – napríklad turizmus a voľný čas, prečo len konštrukčný?“

Oveľa kontroverznejšou súčasťou novej regulácie je snaha o zavedenie sociálnych práv v rámci Aktu o jednotnom trhu, čo sa týka aj cezhraničných služieb.

Klauzulu prezývajú „Monti II“, keďže reflektuje iniciatívu Maria Montiho z roku 1997, keď sa ako komisár pre vnútorný trh snažil odstrániť prekážky pre voľný pohyb tovarov. Podľa Ceruttiho je však neuspokojivá vzhľadom na to, že zahŕňa alternatívny mechanizmus riešenia sporov, čo môže viesť k „europanizácii“ štrajkových vyjednávaní.

Nové pravidlá by európskym sociálnym partnerom umožnili vyjednávať podmienky pri štrajkoch s cezhraničným rozmerom. „Fakt, že Rímska zmluva vyníma právo štrajkovať z kompetencií EÚ treba rešpektovať,“ vysvetlil Cerutti.

Návrh zároveň vyvolal rozpory v Európskom parlamente. Smernica bude predmetom procedúry spolurozhodovania a podľa nemenovaného diplomata medzi europoslancami vznikla silná blokujúca menšina.

Klauzula Monti II si bude vyžadovať jednomyseľné stanovisko Rady, keďže ide o reguláciu. Británia je však proti nej. Londýn tvrdí, že hoci súhlasí s potrebou väčšej ekonomickej dynamiky a sociálnej spravodlivosti, klauzula môže odviesť pozornosť Európy od jej súčasných priorít a to rastu a konkurencieschopnosti.

Rada a Parlament sa návrhmi budú zaoberať v druhej polovici tohto roka. Zainteresované strany však už v lete upozornili, že snaha dať európskemu jednotnému trhu viac sociálnej dimenzie môže viesť do takej slepej uličky ako v prípade smernice o materskej dovolenke.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.