Nižšie mobilné poplatky = viac optických sietí?

„Firma, ktorá dnes investuje v mobilnom sektore, môže očakávať desaťnásobne vyššiu návratnosť [investícií] než tá, čo investuje do pevnej siete. Toto je jeden z dôvodov, ktorý bráni budovaniu sietí z optických vláken,“ povedal pre EurActiv dobre informovaný zdroj, ktorý je blízky komisárke Viviane Redingovej, zodpovednej za informačnú spoločnosť.

Brusel sa chce spomenutou skutočnosťou zaoberať v apríli alebo v máji, doplnil zdroj. Uviedol, že pôjde o širšiu revíziu súčasného systému vzájomného spoplatňovania služieb konkurenčnými mobilnými operátormi. Európska komisia už v minulosti upozornila, že tzv. „poplatky za ukončenie hovorov“ medzi mobilnými sieťami sú pomerne vysoké; v prepočte na jeden hovor ide o 9 eurových centov. Nepriamo sa to dotýka najmä zákazníkov, ktorí platia za jednu minútu hovoru v mobilnej sieti viac, než ak by telefonovali z pevnej linky. Pre porovnanie, operátori pevných liniek si za ukončenie jedného hovoru účtujú v priemere jeden cent.

Nemenovaný zdroj pre EurActiv dopĺňa, že „súčasný systém bol vytvorený preto, aby podporil budovanie mobilných sietí, ale teraz, keď je penetrácia v Európe na úrovni 120 percent, nemá viac opatrenie význam“. Citoval zo štatistických údajov, ktoré sú zatiaľ neverejné a mali by byť publikované na budúci mesiac.

Predpokladá sa, že Komisia by mohla reguláciou znížiť výšku poplatku za ukončenie hovoru na 1,5 – 3 centy, pričom nové cenové stropy by sa mohli zaviesť najneskôr do roku 2012. V prípade, že by mal daný telekomunikačný regulátor menšie rozpočtové právomoci, napríklad ako je tomu vo viacerých nových členských krajinách, nový strop by sa v praxi uplatňoval najneskôr od roku 2014. Hoci bude mať stanovisko Komisie pravdepodobne iba charakter odporúčania, pôjde o silné politické gesto a impulz.

Mobilní operátori sa bránia. Vedúce telekomunikačné firmy v Európe vypracovali štúdiu, podľa ktorej drastické zníženie poplatkov za ukončenie hovoru nebude musieť viesť k lacnejším cenám pre zákazníkov, ale naopak, služby môžu zdražieť, čo sa v horšom prípade podpíše pod znižovanie miery penetrácie Európy mobilnými telefónmi. To je súčasne i dôvod, pre ktorý Komisia začala hovoriť o konečnom termíne až ako o roku 2012 (2014) a súčasne začala budúci dokument nazývať odporúčaním.

Nižšie mobilné poplatky = viac optických sietí?

Európska komisia po novom spája problematiku výšky poplatkov za ukončenie hovoru v mobilnej sieti s problematikou budovania tzv. sietí ďalšej generácie (NGN), ktoré budú fungovať na princípe optických vláken. Brusel je presvedčený, že zníženie ukončovacích poplatkov bude stimulom, aby mobilní operátori viac investovali do NGN, ktoré umožnia poskytovať kvalitné vysokorýchlostné dátové služby, ako i celú paletu ďalších  služieb, ktoré s vysokokapacitnou konektivitou súvisia. Ide napríklad o služby ako sofistikovaná tele-práca, či digitálne internetové TV vysielanie.

Konzultačná spoločnosť McKinsey odhaduje, že Európa potrebuje investície vo výške 300 mld. eur, aby vymenila všetky telekomunikačné siete pozostávajúce z medených káblov za optickú sieť. Na druhej strane, obchodná stratégia a model financovania takéhoto projektu zatiaľ nie sú jasne definované. Ani európske inštitúcie zatiaľ nenašli jednotnú pozíciu v otázke, akým mechanizmom kompenzovať firmám náklady spojené s budovaním optických sietí. Posledné návrhy hovoria o financovaní pomocou prostriedkov, ktoré sa vezmú zo sektora mobilných telekomunikácií.

Otázka spájania výšky poplatkov za ukončovanie hovorov v mobilných sieťach s investičnými stimulmi na budovanie NGN zostáva jasne nezodpovedanou aj pre skutočnosť, že ich prepojenie prinesie želaný efekt len v prípade tých operátorov, ktorí prevádzkujú ako bezdrôtovú, tak i pevnú sieť. Súčasne, nezodpovedanou zostáva aj otázka, ktorú si položil iný nemenovaný predstaviteľ EK: „Existuje skutočne dopyt po super rýchlom internete?“ Tvrdí, že v Japonsku existuje úplné pokrytie sieťami NGN už 10 rokov a hoci je sieť prepracovaná, je využitá na menej ako 50 percent. Obdobne, viacerí skeptici v Európe upozorňujú, že ak už existujú nejaké optické siete, ich kapacita sa využíva iba z menšej časti.