Nová priemyselná politika EÚ zatiaľ vágna

Charles Chaplin - Modern Times

Ministri pre podnikanie a priemysel sa v pondelok zaviazali, že v súlade s hospodárskou stratégiou do roku 2020 vytvoria ambicióznu priemyselnú politiku zameranú na udržateľný rast a zamestnanosť. Neponúkli však nič nové – inovácie, podporu pre malé a stredné podniky a rast „priateľský k životnému prostrediu“.

Ako uvádzajú v spoločnom stanovisku, hospodársky pokles zvýraznil potrebu modernizácie a reštrukturalizácie priemyslu a podpory inovácií. Nová politika by sa mala koncentrovať na voľný pohyb tovarov, služieb, kapitálu, pracovnej sily a znalostí v rámci vnútorného trhu.

Ministri opäť potvrdili svoj záväzok pokračovať  v obmedzovaní byrokratických prekážok a koordinovať prepojenie výskumníkov, priemyslu a vzdelávania.

Členské štáty však musia ukončiť stimuly svojím vlastným tempom a brať do úvahy dôsledky na zamestnanosť. Zhodli sa, že benevolentný prístup k štátnej pomoci a všetky dočasné opatrenia na zmiernenie dôsledkov krízy postupne ukončia.

Obchodovanie so znalosťami a tovarom

Nová priemyselná politika bude založená na inováciách a tvorbe znalostnej ekonomiky. Osobitné miesto budú hrať výrobné odvetvia zamerané na zdravie. Európska obnova v súčasnosti závisí od exportu, no zameriava sa aj na výskum a ochranu duševného vlastníctva.

Európski výrobcovia dúfajú, že medzi EÚ a hlavnými priemyselnými odvetviami vznikne partnerstvo s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť Európy.

Aliancia pre konkurencieschopný európsky priemysel (ACEI) minulý týždeň varovala pred závislosťou od sektoru služieb a vyzvala k vytvoreniu silného, inovatívneho základu pre výrobu.

ACEI od EÚ chce, aby sa vytvorila nová integrovaná politika, ktorá európskemu priemyslu vytvorí podmienky na ukázanie jeho potenciálu stať sa lídrom v udržateľných a zelených technológiách.

Podľa aliancie najväčšími prekážkami sú nedostatok surovín v Európe, nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a núdza o nové produkty. Skupina okrem toho chce lepší exportný trh a menšiu závislosť od importu.

Zástupkyňa ACEI Teresa Presasová povedala, že má veľké očakávania od nových európskych inštitúcií a dúfa v silné vodcovstvo – najmä od nového komisára pre podnikanie a priemysle Antonia Tajaniho.