Nové colné pravidlá v EÚ

Krátka správa

Modernizovaná Zbierka colných pravidiel Spoločenstva vstúpi do platnosti na budúci rok. Dohodli sa na tom ministri 27 členských krajín EÚ počas Rady pre konkurencieschopnosť, 25. júna 2007.

V praxi to bude znamenať, že exportéri už nebudú musieť prechádzať komplexnými colnými procedúrami v krajine, do ktorej vyvážajú. Namiesto toho bude zavedený „centralizovaný zúčtovací“ systém, v ktorom bude možné deklarovať tovary elektronicky a zaplatiť za ne clo na mieste, kde sa nachádzajú, bez ohľadu na to, s ktorou členskou krajinou sa obchoduje.

Vytvorené budú aj portály, prostredníctvom ktorých budú môcť podnikatelia poskytovať informácie všetkým relevantným úradom o vyvážaných tovaroch. Umožnia, aby boli všetky potrebné colné a zdravotné kontroly vykonané naraz a na jednom mieste.

Súčasne má byť zabezpečená kompatibilita IT systémov všetkých 27 colných úradov členských krajín. Cieľom je, aby sa všetky colné náležitosti mohli vybavovať elektronicky, bez „papierov“. Výsledkom by malo byť zníženie byrokracie pre podnikateľov.

Írsky minister pre podnikanie, obchod a zamestnanosť Michael Martin povedal, že nová Zbierka prinesie exportérom bezprostredné výhody: „Toto rozhodnutie Rady ministrov je pre írske spoločnosti vyvážajúce na iné trhy EÚ veľmi dôležité a približuje nás ku dňu, keď budeme schopní v rámci Únie obchodovať bez „papierovania“.“