Nové limity CO2 – nemecké automobilky vyhrali

Pozadie:

Európska komisia zverejnila dlho očakávaný návrh zníženia emisií CO2 z nových automobilov. Od roku 2012 by mal platiť limit 120g/km. Za prekročenie hrozia pokuty, ktoré budú postupne narastať. Výsledkom by malo byť európske zníženie emisií CO2 o 19%. 

Nová legislatíva prinesie automobilkám zvýšené náklady, čo môže zvýšiť predajnú cenu áut o 6%, odhaduje EK. Zdôrazňuje však, že cenový nárast bude kompenzovať palivová úspora.

Európska komisia tak prispieva k plneniu cieľov Kjótskeho protokolu. Aj keď autá tvoria iba 12% celkových emisií CO2, ich vypúšťanie sa za posledných 10 rokov zvýšilo o 26%.

Otázky:

Stanovený limit CO2 120g/km nebude platiť na každé novo vyrobené auto. Komisia ustúpila obavám automobilového priemyslu dvoma spôsobmi:

 • Emisný limit sa bude počítať ako priemer za všetky typy áut jedného výrobcu. To znamená, že ťažšie, luxusnejšie autá budú môcť naďalej prekračovať emisnú hranicu, čo bude výrobca kompenzovať pri menších, lacnejších modeloch.
  EK to označila za "férový a flexibilný" prístup, ktorý zabezpečí udržanie konkurencieschopnosti výrobcov. Ochrancovia prírody a poslanci za stranu zelených to považujú za nezmyselný ústupok nemeckému priemyslu.
  Práve nemecké autá majú najväčšiu produkciu CO2. Ich záujmy proti prísnym limitom tvrdo presadzoval nemecký komisár pre priemysel Günter Verheugen (EurActiv 7.12.2007).

Volkswagen zaujal k návrhu dvojitý postoj: Na jednej strane novú legislatívu podporuje, pretože “berie do úvahy rozmanitosť spotrebiteľských želaní v Európe.” Na druhej strane zdôrazňuje, že “inovačný potenciál nemeckých automobiliek bude vážne oslabený neprijateľnou záťažou,” keďže technologické zlepšenia (napr. inteligentné navigačné systémy) sa vždy vyskytujú najprv v luxusných modeloch. Navyše “konkurencieschopnosť výrobcov luxusných značiek bude čeliť vážnej hrozbe od nízko-nákladových firiem mimo EÚ.”

Otvorene protestuje aj nemecká kancelárka Angela Merkelová. Návrh vníma ako “záťaž pre Nemecko a nemecké automobilky.”

 • Automobilky sa môžu spojiť do skupiny, aby dosiahli požadovaný limit. Ich emisné hodnoty sa vypočítajú ako spoločný priemer. V praxi by sa tak mohol spojiť nemecký výrobca BMW s emisiami v roku 2006 na úrovni viac ako 180g/km s francúzskym Peugeot-Citroen, ktorého autá nevypúšťajú viac ako 142 g/km a nové limity do roku 2012 pohodlne splní aj s rezervou.
  Otázne zostáva, či a za akých podmienok budú chcieť ekologickejšie automobilky pomáhať svojej konkurencii. Niektorí poslanci EP zo strany zelených to označili za "katastrofický" návrh. Tvrdia, že výrobcovia nebudú motivovaní reálne znižovať emisie vlastnými inováciami.

Komisia chce zaručiť dodržiavanie nových pravidiel pokutami. Aj tie sú však nastavené miernejšie, ako sa očakávalo a odstupňované podľa rokov:

 • 20€ za g/km od roku 2012
 • 35€ za g/km od roku 2013
 • 60€ za g/km od roku 2014
 • 95€ za g/km od roku 2015

Pokuta sa vynásobí počtom gramov CO2 nad limitom a počtom predaných áut. Komisia však predpokladá, že výrobcom sa podarí splniť legislatívu a “výrazné pokuty nebudú nutné.”

Stanoviská:

José Manuel Barroso, predseda EK: “Tento návrh dokazuje, že EÚ je odhodlaná stať sa svetovým lídrom v znižovaní CO2 emisií. Zároveň chceme posilniť konkurencieshopnosť nášho priemyslu jeho globálne technologické vodcovstvo.”

Európska asociácia automobilových výrobcov: “Samotná myšlienka návrhu je zlá a nemôžeme s ňou súhlasiť.  Ale keď ju už musíme prijať, pokuty za prekročenie limitov by nemali presiahnuť 20€/g. Nevylučujeme, že pre niektorých výrobcov môžu byť likvidačné.”

Ines Roessler, hovorkyňa Volkswagenu: Novej legislatíve sa spoločnosť nebráni, ale má výhrady: “Potrebujeme systém, ktorý je férový a reálny, dá sa uskutočniť v danom časovom horizonte a nevytvára neúmernú záťaž pre nemeckých výrobcov v porovnaní s ich európskymi konkurentami.”

Peugeot: Podľa BBC sa návrh EK nepáči ani francúzskej automobilke, ktorá má najlepšie vyhliadky splniť CO2 kritériá. Novú legislatívu označila za “anti-ekologickú, anti-sociálnu, anti-ekonomickú a poškodzujúcu konkurencieschopnosť vo vzťahu k výrobcom mimo EÚ.”

Greenpeace vo svojom stanovisku kritizuje návrh z opačnej strany – tvrdí, že je príliš mäkký a komisia mala navrhnúť limit CO2 80g/km do roku 2020. “Návrh komisie je slabý, bez dlhodobých cieľov a otvára cestu pre ďalšiu produkciu ťažkých áut s vysokou spotrebou paliva.”

Claude Turmes, luxemburský poslanec EP za stranu zelených: Návrh novej legislatívy považuje za príliš mäkký: “Je to stále nepríjemnejšie vidieť, ako komisia ustupuje krátkodobým záujmom priemyslu,” vyhlásil pre EUobserver.

Stavros Dimas, komisár pre životné prostredie: “Chceme znížiť emisie CO2 z áut, aby sme pomohli v boji proti klimatickým zmenám. Legislatíva tiež zaručí výrazné palivové úspory, čo sa premení do výhod pre spotrebiteľov. Navyše, automobilky budú motivované viac investovať do nových ekologických technológií.”

Ďalšie kroky:

Návrh komisie ešte musí schváliť ministerská rada a Európsky parlament. Úspech je otázny – výrazná opozícia sa vytvorila najmä v Nemecku a vo Fínsku.