Nové pravidlá majú zlepšiť prístup k rizikovému financovaniu

Zdroj: TASR, AP Photo/Fabian Bimmer

Inovatívne malé firmy vo svojich počiatočných fázach narážajú na problémy pri získavaní prostriedkov a to bez ohľadu na kvalitu ich potenciálu. Európska komisia stanovila nové podmienky, za ktorých členské štáty môžu pomôcť malým a stredným podnikom a strednekapitalizovaným firmám pri získavaní prístupu k financiám. Nové usmernenia sú súčasťou stratégie zameranej na modernizáciu pravidiel o štátnej pomoci.

Podniky sú stále veľmi závislé od tradičných bankových úverov, ktoré sú však obmedzené a finančná kríza situáciu ešte zhoršila. Tretina firiem nedokázala získať potrebné finančné prostriedky.

„Štátna pomoc môže pomôcť zaceliť túto dieru vo financovaní, nie tým, že nahradí existujúce finančné kanály, ale tým, že pritiahne čerstvé prostriedky do nových podnikov cez dobre navrhnuté finančné nástroje a fiškálne opatrenia,“ konštatuje Komisia.

Zjednodušený a flexibilný rámec pre štátnu pomoc by mal firmám pomôcť prekonať najkritickejšie fázy ich životného cyklu a to najmä v čase uvádzania nových produktov a myšlienok na trh.

Komisia v rámci zmien rozšírila možnosť členských štátov poskytovať pomoc. Z hľadiska pôsobnosť po novom zahŕňajú aj malé a stredné podniky, drobné strednekapitalizované a inovatívne strednekapitalizované firmy. Zvýšil sa tiež prah pomoci, ktorá nebude najprv musieť prejsť kontrolou Komisie na 15 miliónov eur na firmu. Doteraz to bolo 1,5 milióna eur ročne na firmu.

Prípustných je tiež viac finančných nástrojov, ktoré lepšie odrážajú prax na trhu. Ide napríklad o vlastný kapitál (equity), kvázi vlastný kapitál (quasi-equity), úvery a garancie. Fondy a finanční sprostredkovatelia tak budú môcť objem a formu financovania nastaviť podľa vývojovej fázy či sektora , v ktorej dané firmy operujú.

Povinná bude účasť súkromných investorov, ktorých by mala prilákať účasť verejných zdrojov. Pomoc z verejných peňazí by však nemala nahrádzať privátne financovanie, len zvýšiť atraktivitu projektu.

Minimálny podiel súkromného investora sa bude pohybovať od 10 do 60 % v závislosti od veku a rizikovosti firmy. Najnižšia hranica sa vzťahuje na seed a startup štádiá, teda ešte pred komerčným predajom. Práve v tomto čase súkromní investori najviac váhajú s investíciou.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.