Nové pravidlá pre investičné fondy

Pozadie

Podľa Bielej knihy o investičných fondoch predstavovali cezhraničné predaje fondov v roku 2005 66% ich celkových čistých vstupov. Investičné fondy sa stávajú tiež stále dôležitejším nástrojom zabezpečenia v dôchodku. Nový rámec predložený Komisiou preto mieri k doplneniu smernice UCITS.

Otázky

Hlavými cieľmi Bielej knihy o investičných fondoch, ktorú Komisia predstavila 16. novembra, sú prispôsobenie sektora dnešným výzvam a vyhnutie sa vysokým nákladom a premeškaniu investičných možností.

Rast európskeho sektora investičných fondov je mimoriadny. Stále však má masívny nevyužitý potenciál.
Charlie McCreevy

Komisár pre vnútorný trh Charlie McCreevy povedal: „Rast európskeho sektora investičných fondov je mimoriadny. Stále však má masívny nevyužitý potenciál. Tieto zmeny tento potenciál odkryjú vytvorením bezbariérového trhu pre investičné fondy v EÚ – čím investori získajú viac možností a nižšie náklady.“

Nový rámec však nie je určený pre rizikový kapitál. Šéf oddelenia riadenia aktív v Komisii Niall Bohan povedal, že tie sú zatiaľ dostatočne regulované národnými pravidlami. Komisia tvrdí, že ďalšia regulácia by mohla udusiť rozvoj sektora rizikového kapitálu.

Pozície

Generálny tajomník Európskej asociácie fondov a riadenia aktív (EFAMA) Steffen Matthias bol znepokojený „mäkkým“ postojom Komisie k vytvoreniu rovnakej hracej plochy pre UCITS a podobné investičné produkty, ktoré je často ťažké odlíšiť od investičných fondov, sú však omnoho menej regulované. Povedal: „Situácia nie je v záujme investorov, ktorých chceme chrániť. Podobná úroveň informácií o produkte, minimálne v bode predaja, je potrebná.“

Výkonná riaditeľka Alternatívnej asociácie riadenia investícií (AIMA) Florence Lombard sa na margo Bielej knihy vyjadrila: „Sme radi, že pozorujeme štandardizáciu definícií pre súkromné investovanie, menej sa však tešíme z možnosti ďalších regulácií. Je to nikdy nekončiace snaženie a Komisia prisľúbia ďalšie preskúmanie neharmonizovaných fondov, vrátane rizikových fondov, a potrebu vytvorenia jednotného rámca pre súkromné umiestňovanie kapitálu.“

Výkonný riaditeľ Fidelity International Gareth Adams pre Easier Finance povedal: „Zverejnenie dnešnej Bielej knihy je vítaným signálom, že Komisia uznala potrebu zlepšenia efektívnosti súčasného európskeho rámca pre investičné fondy. Bude však ešte potrebných mnoho ďalších krokov pokiaľ európski investori, a európsky sektor investičných fondov, skutočne uvidia reálne zlepšenia.“

Ďalšie kroky

  • Komisia bude organizovať ďalšie konzultácie a s návrhom príde v septembri/októbri 2007.