Nové pravidlá vnesú svetlo na trh s derivátmi len pomaly

Zdroj: TASR/AP Photo/Richard Drew

Investičná banka Lehman Brothers bola významným hráčom na mimoburzovom trhu s derivátmi, či už v pozícii dílera alebo používateľa mimoburzových derivátov. Po jej krachu v roku 2008 finančné trhy zamrzli, lebo nebolo jasné, kto všetko je naviazaný na jej operácie. Obrovské straty v dôsledku derivátov zaznamenala aj poisťovňa AIG.

Globálnou odozvou bola snaha o vytvorenie opatrení, ktoré by pomohli ľahšie odhaliť riziko v tejto neprehľadnej časti svetových finančných trhov.

Pravidlá v EÚ vstúpia do platnosti v stredu (12. februára 2014). Ich cieľom je zvýšiť transparentnosť tým, že vyžadujú vykazovanie transakcií.

Pomalé rozuzlenie

Napriek tomu však dáta môžu byť nekompaktné a nedajú jasnú predstavu o trhu a vznikajúcich rizikách. Podľa expertov, ktorých oslovila agentúra Reuters, vytvorenie zmysluplného obrazu bude trvať celé roky. Najprv všetky zúčastnené strany musia podávať riadne správy a prepojiť všetky dáta.

„Výzvou je dostať všetky tieto informácie do takého formátu, ktorý je užitočný a použiteľný,“ konštatoval Clive Ansell z Medzinárodnej asociácie pre swapy a deriváty. „Očakávame, že na začiatku budú nejaké medzery a nezrovnalosti.“

Od stredy budú obchody s derivátmi v EÚ musieť byť nahlásené u jedného zo šiestich nových orgánov, tzv. archívoch obchodných údajov. Regulátori by tak mali dostať detailné informácie, ktoré im majú pomôcť odhaliť rastúce riziko pri derivátoch.  

Pravidlá sa týkajú obchodov s derivátmi na burze a tiež mimoburzových transakcií (tzv. OTC derivátov), ktoré predstavujú prevažnú časť obchodu s derivátmi na celom. Podľa odhadov takýchto operácií denne prebehne niekoľko miliónov.

Spojené štáty povinné hlásenia zaviedli v roku 2012, pričom údaje stále nemajú kompletný prehľad.

Meškanie v príprave

Štrnásť bánk, ktoré obchodujú s asi 65 % derivátov vo svete, je z veľkej časti pripravených. Inak je to však v prípade firiem, ktoré predstavujú 5 – 10 % trhu a deriváty využívajú ako poistku proti nepriaznivým cenovým pohybom komodít, mien alebo úrokových sadzieb.

Burzová spoločnosť Deutsche Börse už požiadala o viac času, ale jej žiadosť bola zamietnutá. Všetci obchodníci musia mať identifikačné číslo, ale podľa odborníkov aj to ešte nejaký čas potrvá.

Britský orgán regulujúci deriváty vo Veľkej Británii tiež pripúšťa, že reportovanie v stredu ešte nebude perfektné.

(EurActiv/Reuters)