Noví poslanci sa najprv sústredia na reformu finančného trhu

Pozadie:

Európska komisia na finančnú krízu v poslednom období odpovedala viacerými novými legislatívnymi návrhmi. Porušila tak tradičnú neformálnu dohodu – nepreťažiť agendu Európskeho parlamentu v poslednej fáze jeho mandátu.

Brusel navrhol:

  • novú smernicu o alternatívnych fondoch (najmä private equity a hedgeových fondoch),
  • nový dizajn európskeho finančného dohľadu,
  • návrh na reformu smernice, ktorá reguluje odmeňovanie manažérov finančných spoločností
  • a tiež niekoľko legislatívnych návrhov na reguláciu retailových investičných fondov a derivátov.

Parlament v poslednej fáze prijal nové zákony upravujúce aktivity ratingových agentúr a  platobné služby.

Otázky:

Najcitlivejším dokumentom je navrhovaná smernica o fondoch alternatívneho investovania. Legislatíva sa týka aj hedgeových fondov a private equity. Hedgeové fondy označili za systémové riziko pre finančné trhy, aj napriek tomu, že so súčasnou krízou priamo nesúvisia. Private equity kritizujú najmä za nespravodlivé zaobchádzanie so zamestnancami pri vykupovaní akcií na dlh.

Aj napriek tomu, že Európska komisia spočiatku nebola ochotná zasiahnuť, nakoniec podvolila tlaku a  na poslednú chvíľu navrhla smernicu, ktorá obsahovala niekoľko právnych obmedzení. Zamerala sa najmä na hedgeové fondy, private equity zasiahla v oveľa menšej miere.

Socialisti, zelení a krajná ľavica odsúdili letmý postoj komisára pre vnútorný trh Charlieho McCreevyho. Podľa zástupcov sektora zasa smernica predstavuje „nepotrebné“ riziko pre investície a pracovné miesta.  

Keby teda vyhrala koalícia vedená socialistami, presadzovali by ešte prísnejšiu legislatívu. Keďže však na čele ostáva konzervatívna väčšina, výsledný dokument by pre sektor mal byť priaznivejší.

Reforma finančného dohľadu je tiež jednou z priorít a pravdepodobne sa ňou budú zaoberať na prvom zasadaní Parlamentu. Komisia vo svojom návrhu vychádza zo správy, ktorú jej predložila expertná skupina na čele s Jacquesom de Larosièrom.

Plán európskej exekutívy však viaceré ambiciózne myšlienky skupiny nezahŕňa. Ide napríklad o vytvorenie jednotného európskeho supervízora a nerieši ani zdieľanie nákladov v prípade zlyhania medzinárodnej finančnej inštitúcie. Väčšina politických strán prístup Komisie schválila okrem zelených.

Brusel by mal detaily novej kontrolnej architektúry zverejniť na jeseň. Ešte pred tým, v polovici júna zverejní upravenú legislatívu regulujúcu kapitálové požiadavky finančných inštitúcií, riziká sekuritizácie a vysoké odmeny manažérov (EurActiv 29/04/09).