Novinám rekordne padajú príjmy z reklamy

V júli a auguste klesli príjmy európskej tlače z reklamy medzi 20 a 50 %, čo je najviac v histórii. Ukazujú to dáta, ktoré zozbierala Európska asociácia vydavateľov novín (European Newspaper Publishers‘ Association – ENPA).

„Najhorší pád postihol strednú a východnú Európu. Noviny v krajinách ako Poľsko, Maďarsko a Česká republika zaznamenali 50 % pokles v príjmoch z reklamy“, povedal pre EurActiv výkonný riaditeľa ENPA Valtteri Niiranen.

„V severnej Európe príjmy klesli o 20 %, zatiaľ čo v južnej Európe asi o 35 %“, tvrdí.

Hospodárska kríza núti mnohé spoločnosti znižovať výdavky na reklamu ako súčasť širších programov šetrenia.

Noviny ale čelia kríze, ktorá presahuje súčasnú finančnú krízu – internet redukuje čísla čitateľov tlačených novín a o príjmy z reklamy súťažia noví aktéri. Reklama je pre tradičné noviny najväčším zdrojom príjmov.

„Každý segment biznisu je pod tlakom. Najväčšou výzvou je, ako využiť obmedzené možnosti, ktoré ponúka digitálna technológia a distribúcia k prospechu našich čitateľov. Zároveň ale treba zaistiť, aby bolo vydavateľstvo stále dosť ziskové a investovalo do profesionálneho žurnalizmu a kreatívnych procesov“, tvrdí Angela Mills, výkonná riaditeľka Európskej rady vydavateľov, ktorá zastupuje najväčších vydavateľov v EÚ.

Aby sa predišlo ďalším stratám, vydavatelia žiadajú Európsku komisiu, aby nemenila autorské práva. „Teraz nie je vhodný čas na to, aby sme si pod sebou podpílili konár tým, že zmeníme zákony o autorskom práve presne vtedy, keď sú vydavatelia najviac ekonomicky zraniteľní“, tvrdí Mills.

Táto výzva sa ale pravdepodobne nestretne s pochopením. Tento týždeň oznámili v spoločnom stanovisku komisár pre vnútorný trh Charlie McCreevy a komisárka pre informačnú spoločnosť Viviane Redingová svoj zámer pokračovať v reforme „fragmentovaného“ systému autorských práv v EÚ.

Len nedávno usporiadala EK híring o kontroverznej iniciatíve digitalizácie starších kníh. Komisári ponúkli pomoc projektu Google Books a prisľúbili „modernizovať“ pravidlá EÚ o autorských právach, aby podobné iniciatívy mohli napredovať.

„Prípadná zmena v súčasnom rámci pre autorské práva v EÚ v prospech iných aktérov ako je Google by bola priamou hrozbou pre životaschopnosť vydavateľského priemyslu“, zdôrazňujú vo vyhlásení ENPA a Federácia európskych magazínov (Federation of European Magazines). Vyhlásenie prišlo po tom, čo sa tento týždeň ich predstavitelia stretli s komisárkou Viviane Redingovou.

Google je pod paľbou kritiky európskych vydavateľov za svoj projekt digitalizácie kníh ako aj svojich online spravodajských služieb (Google News) a v neposlednom rade ja za svoje dominantné postavenie na globálnom trhu s online reklamou.