Nový komisár pre zdravotníctvo bude kontrolovať farmaceutický priemysel

O preskupení Barroso informoval pri zverejňovaní portfólií svojej novej Komisie. Tento krok pravdepodobne vyvolá hnev v radoch loby farmaceutického priemyslu, ktorá sa snažila zabrániť takémuto kroku. Liečivá doteraz patrili pod portfólio podnikania a priemyslu, no zdravotnícke neziskové organizácie sa odvolávali na to, že táto politika v takmer všetkých členských štátoch patrí pod rezorty zdravotníctva.

Európsky „farmaceutický balíček“, ktorý zahŕňa legislatívu týkajúcu sa bezpečnosti liečiv a poskytovania informácií verejnosti, si v súčasnosti razí cestu cez Európsky parlament, kde ho skúma Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín.

Nový komisár pre zdravotníctvo John Dalli z Malty, bude zodpovedať za Európsku liekovú agentúru a tiež oblasť biotechnológie, pesticídov a zdravia, ktoré pred tým spadalo pod sekciu EK pre životné prostredie.

Generálne riaditeľstvo pre podnikanie sa po novom volá GR pre priemysel a podnikanie a hrozí mu, že stratí kontrolu aj nad „Európskym zákonom o inováciách“ (European Innovation Act) v prospech komisára pre inovácie a výskum. Okrem toho oblasť „lepšej regulácie“ (better regulation je výraz, ktorý je súčasťou bruselského žargónu a vzťahuje sa na znižovanie byrokracie a prekonávanie administratívnej záťaže podnikov) prejde na Generálny sekretariát Komisie.

EFPIA (Európska federácia farmaceutického priemyslu) Dallimu k jeho portfóliu pogratulovala. Hovorca federácie pre EurActiv povedal, že priemysel mal produktívne vzťahy s predchádzajúcou komisárkou Androullou Vassiliouovou  z Cypru a predpokladajú, že na tomto základe budú stavať s komisárom z Malty.

„Dúfame, že sa mu podarí udržať existujúcu politickú rovnováhu medzi dvomi rolami farmaceutického priemyslu, ktorý napĺňa potreby európskych pacientov na jednej strane a na strane druhej sa vo veľkej miere podieľa na ekonomickom blahobyte Európy tým, že udržuje pozitívny obchodný balans prostredníctvom vysokokvalitnej zamestnanosti a udržateľných investícii do výskumu v EÚ,“ uviedla EFPIA.