Nový program Komisie podporí slabších inovátorov

zdroj europa.eu

Podľa slov komisárky EÚ pre výskum, inovácie a vedu Máire Geogheganovej-Quinnovej ide o program, určený predovšetkým pre nové členské štáty EÚ, ktoré vo vedecko-výskumnej oblasti patria do kategórií mierni alebo slabí inovátori.

Podľa Regionálneho rebríčka inovatívnosti za rok 2012 patria štyri slovenské regióny do kategórií slabých inovátorov s výnimkou Bratislavského kraja, ktorý je len mierny inovátor.

EK od programu očakáva rozprúdenie súťaže medzi vedcami, univerzitami a vývojovými pracoviskami v krajinách strednej a východnej Európy. V hre je päť grantov, z ktorých každý dosahuje sumu 2,4 mil. eur.

Ide o granty, určené predovšetkým na vybudovanie potrebnej znalostnej infraštruktúry, zariadenia a vybavenia pracovísk, vrátane náboru pracovníkov zo zahraničia a zabezpečenia ich platov a platov pre vedúcich víťazných projektov.

„Nemáme dosť zdrojov na vybudovanie výskumnej a vývojovej infraštruktúry. Preto u nás výskum stagnuje. To sú najčastejšie argumenty, ktoré počúvam v nových členských krajinách. A preto sme sa rozhodli pre tento program," povedala eurokomisárka o programe počas stretnutia s novinármi v Bruseli.

Komisia zdôrazňuje, že nepreferuje žiadnu vedeckú oblasť. Do súťaže sa nemôžu prihlásiť iba tie vývojárske projekty, ktoré spadajú do oblasti dohôd o Euroatome (oblasť jadrového výskumu).

Geogheganová-Quinnová vyhlásila, že EÚ má záujem investovať predovšetkým do životaschopných a udržateľných projektov. Na Slovensku konkrétne vyzdvihla oblasť automobilového priemyslu, ale môže ísť aj o iné vedné odbory.

Ďalším z cieľov tohto programu je udržať mladých talentovaných ľudí doma, v prostredí výskumu, ktorý je priaznivý pre celú krajinu a tiež prilákať späť tých, ktorí kvôli lepším pracovným podmienkam odišli pracovať do zahraničia.

Začiatkom budúceho roka chce EK spustiť informačnú kampaň. Projekty bude potrebné odovzdať do konca mája.

(TASR/EurActiv)

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.