O generické obaly cigariet sa zvedú právne spory

Zdroj: Shutterstock, Nejron Photo

Snaha zavádzať v členských krajinách EÚ tzv. štandardizované (neutrálne, generické) obaly tabakových výrobkov sa rozširuje.

Takýto zámer ohlásila už aj vláda v Maďarsku s odvolaním sa na príklady z Austrálie, Írska a Francúzska.

Neutrálne obaly znamenajú rovnaké balenia všetkých tabakových produktov v neutrálnej farbe, na ktorých sú len zdravotné varovania a žiadne logá. Názov značky je uvádzaný malým, štandardizovaným písmom.

Tabakový priemysel už súdne spochybnil rozhodnutie írskej aj britskej vlády o zavedení takýchto generických obalov na svoje produkty.

Tvrdí, že bránia legálnemu produktu používať jeho obchodnú známku. Obchodné známky sú chránené právami duševného vlastníctva na základe európskej aj medzinárodnej legislatívy. Priemysel tiež apeluje, aby sa so zavedením štandardných obalov počkalo, kým o podaní súdy nerozhodnú.

Vlády spomínaných krajín vidia tento krok ako otázku ochrany verejného zdravia, pretože má pomôcť obmedziť počet fajčiarov a atraktivitu fajčenia medzi mladými ľuďmi.

Britská vláda navyše argumentuje, že má demokratický mandát a tento krok avizovali Konzervatívci vo svojom volebnom programe.

Ako tieto právne spory dopadnú bude mať s najväčšou pravdepodobnosťou dopad na ďalšie politiky. Ak uspejú tabakové firmy ,vlády budú viac zvažovať obmedzenie brandingu na obaloch iných produktov, píše packagingnews.co.uk. Ak naopak súdy dajú za pravdu vláde, môže byť otázkou času, kedy sa ich pozornosť v oblasti brandingu obráti aj na iné produkty.

O efektivite neatraktívnych obalov sa vedie polemika. K dispozícii sú zatiaľ len skúsenosti z Austrálie, ktoré sú podľa tamojšej vlády a mimovládok z oblasti ochrany verejného zdravia povzbudivé pokiaľ ide o snahu znižovať počet fajčiarov.

Výskumy vykazujú rôzne výsledky. Kým niektoré ukazujú, že neatraktívne obaly pôsobia odraďujúco najmä na mládež, iné prieskumy o ich vplyve pochybujú.

Tabak aj na Súdnom dvore EÚ

Paralelne leží na Súdnom dvore EÚ otázka súdu zo Spojeného kráľovstva týkajúca sa súladu tabakovej smernice EÚ s primárnym právom únie. Tabaková smernica štandardizované obaly síce nezavádza, ale otvára pre ne priestor na základe rozhodnutia konkrétneho členského štátu.

Podanie z roku 2014 spochybňuje ciele smernice z pohľadu fungovania jednotného trhu EÚ, najmä deklarovanej snahy o jeho harmonizáciu, ďalej z pohľadu obmedzovania informácií pre spotrebiteľov na obaloch a z pohľadu rozsiahleho rozhodovania o niektorých aspektoch smernice prostredníctvom tzv. delegovaných aktov.