Objem toxických aktív stále neznámy

Závery mimoriadneho stretnutia zdôraznili význam riešenia problému so zlými aktívami tak, aby nedošlo k porušeniu pravidiel o hospodárskej súťaži. Členské štáty sa majú držať návodu, ktorý vydala Komisia.

„Objem toxických aktív, ktorými sú nakazené európske banky je však stále nejasný,“ povedal na tlačovej konferencii po stretnutí taliansky premiér Silvio Berlusconi. „Niektoré centrálne banky odhadujú, že ich hodnota dosahuje trojnásobok zdrojov bankového systému EÚ, pričom nie všetky toxické aktíva sú bezcenné,“ zdôraznil.

Model „zlej banky“

Lídri sa dohodli, že členské štáty môžu vytvoriť tzv. „zlú banku“, ktorá absorbuje všetky poškodené aktíva, čo umožní, aby sa bankový sektor rýchlejšie vyčistil. Niektorí predstavitelia však túto myšlienku zavrhli. Jedným z nich je aj francúzsky prezident Nicolas Sarkozy, ktorý tento model odmieta aplikovať vo Francúzsku, pretože podľa neho „zlá banka znamená znárodnenie strát“. Podobný názor má aj Silvio Berlusconi, ktorý vyhlásil, že „talianske banky nie sú v dôvernom zväzku s bankami anglicky hovoriacich krajín“.

Dohoda o finančnej kontrole do júna

Na stretnutí sa preberala aj problematika finančnej kontroly a správa delarosiérovej expertnej skupiny, ktorá navrhuje viac reálnu ako ambicióznu reformu dohľadu nad finančnými inštitúciami v Európe.

„Prvé rozhodnutia v tejto otázke musia byť prijaté v júni po plošnej diskusii Rady Ecofin,“ píše sa v záveroch stretnutia. S touto stratégiou nesúhlasia viacerí kritici, ktorí upozorňujú, že odklad dohody o finančnej kontrole z marca na jún bude mať negatívny vplyv na schopnosť predstaviteľov EÚ zapojiť sa do diskusie o reforme globálnej architektúry na aprílovom summite G20 v Londýne.