Obloha nad REACH sa vyjasnila

Chemická legislatíva REACH

Krátka správa 

Už minuloročné prvé čítanie REACHu v Parlamente nasvedčovalo, že sa bude jednať o ťažký „európsky oriešok“. Parlament o návrhu hlasoval bezmála tri hodiny. K návrhu smernice bolo predložených viac než tisíc pozmeňujúcich návrhov a množstvo líšiacich sa pozícií. Takto si vyslúžil REACH prívlastok najkomplikovanejšej legislatíve v celej histórii existencie EP

Ešte začiatkom tohto týždňa mu hrozil konciliačný proces (EurActiv 30.11.2006). V oblasti nebezpečných chemikálií sa rokovania dočasne zablokovali. Členské krajiny sa sporili, či je potrebné úplne zakázať nebezpečné chemikálie v prípade, že za ne existuje bezpečnejšia náhrada, alebo sa ich používanie povolí za splnenia prísnych bezpečnostných podmienok.

Návrh kontroverznej smernice o registrácii, hodnotení a autorizácii chemických látok (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals – REACH) by predsa však len predsa mohol vstúpiť do platnosti už v apríli 2007. Čaká ho schvaľovanie v druhom čítaní Európskeho parlamentu a v Rade.

REACH je uzavretý. Neverím, že by návrh v takejto podobe neschválili.
Chris Davies, poslanec EP

Podľa poslanca EP Chrisa Daviesa (ALDE, GB), hovorcu pre otázky životného prostredia skupiny liberálov a demokratov a negociátora REACH by hlasovania mali byť už formalitou. „REACH je uzavretý. Neverím, že by návrh v takejto podobe neschválili“, dodal Davies. Kompromisné riešenie podľa europoslanca znamená, že ťažko rozložiteľné, bioakumulatívne a toxické chemikálie budú musieť spoločnosti odstrániť z trhu v prípade, že pre ne bude existovať vhodná náhrada. V prípade asi 1 500 ďalších látok, ktoré sú potenciálne nebezpečné, budú musieť výrobcovia požiadať o ich autorizáciu. V prípade, že dokážu zabezpečiť adekvátnu kontrolu týchto látok, budú ich môcť používať, dodal Davies.

Európsky parlament bude o návrhu hlasovať na decembrovom plenárnom zasadnutí, Rada na stretnutí ministrov pre konkurencieschopnosť už budúci týždeň 4. decembra.