Ocenená inovatívna husacina na Slovensku

najpodnikateľskejší región, región, Kechnec, Slovenský Grob

Pozadie

7. decembra v Bruseli odovzdávali vo Výbore regiónov prestížne ocenenia v rámci súťaže „Európske podnikateľské ocenenia“, ktoré sa prideľuje regionálnej a miestnej samospráve za správne kroky pri podpore ekonomickej konkurencieschopnosti regiónu. Zo 400 prihlásených projektov zo všetkých členských krajín EÚ do európskeho kola postúpila päťdesiatka z nich. (EurActiv.sk 24. októbra 2006).

Na prvom udeľovaní Európskych podnikateľských ocenení v Bruseli bolo ocenených spolu osem miestnych a regionálnych orgánov za podporu podnikania v osobitných kategóriách:

 • podpora podnikania,
 • zníženie byrokracie,
 • investovanie do ľudí,
 • zodpovedné podnikanie,
 • priekopník v podnikaní.

Do užšieho finále vybrala Komisia 13 projektov, medzi ktorými bol aj slovenský projekt Husacina v Slovenskom Grobe. 

Otázky:

 • Hlavná cena pre Výbor Y4 (Y4 Committee)

Hlavnú cenu na ceremónii získal fínsky Výbor Y4, ktorý zlepšuje podnikateľské prostredie v strednom Fínsku. Hlavná porota zložená z nezávislých expertov udelila túto cenu, pretože Y4 priniesol „kultúrnu zmenu prostredníctvom šírenia podnikateľského myslenia vo všetkých vrstvách spoločnosti“. Výbor Y4 spája 36 verejných organizácií s cieľom dosiahnuť, aby sa stredné Fínsko stalo priaznivejším regiónom pre podnikanie. Jeho stratégia zabezpečuje, aby sa podnikateľská perspektíva zohľadnila v celom rozhodovaní a povzbudzuje ľudí, aby sa stali podnikateľmi, pričom prijímajú eticky udržateľných hodnôt.

 • Priekopníkom v podnikaní sa stalo krajinské ministerstvo hospodárstva  Bádensko-Würtenberska

Ifex – Iniciatíva pre začínajúce podnikanie a  odovzdávanie podnikania (Initiative for Start-ups and Business transfer) je rozširujúca sa regionálna iniciatíva na podporu začínajúcich podnikov a prevod existujúcich podnikov na ich pokračovateľov s osobitným dôrazom na ženy a mládež. Jej špecializovaná sieť pozostávajúca z 1 400 verejných a súkromných aktérov za posledné dva roky pomohla zachovať 25 000 pracovných miest vďaka podpore prevodov podnikania na nových konateľov v 2 100 prípadoch.

 • Podpora podnikania smeruje do Rakúska

Mesto Lienz bolo navrhnuté ako jediný rakúsky zástupca vďaka projektu „Revitalizácia hornej časti starého mesta / Innenstadtrevitalisierung Obere Altstadt“. Tieto procesy inicioval „Stadtmarketing“(útvar, ktorý sa zameriava na marketing východotirolskej samosprávy). Vďaka projektu sa podarilo oživiť toto 12tisícové mesto a v aktívnej spolupráci s miestnymi obyvateľmi a podnikateľmi vytvorili jeho novú spoločnú víziu. Mesto tak opäť prilákalo návštevníkov, turistov a klientov, čo oživilo ekonomika a aj jeho samotný obraz .

 • Zníženie byrokracie

Ekonomickí partneri pod vedením obchodnej a priemyselnej komory v portugalskej Coimbre (Conselho Empresarial do Centro a Câmara de commércio e Indústria do Centro) spustili projekt On-the-Spot Firm. Tento projekt predstavuje nový zvláštny režim, vďaka ktorému je možné v jednej kancelárii a za nižšiu cenu a poplatky ako v minulosti vytvoriť spoločnosť za menej ako jednu hodinu. Toto opatrenie bolo také úspešné, že sa rozšírilo po celej krajine a v minulom roku ušetrilo spoločnostiam vyše 900 000 EUR a 150 000 dní a vytvorilo aj 10 000 nových pracovných miest.

 • Ocenenie Investovanie do ľudí

Nadácia pre výskum a odborné vzdelávanie v podnikateľskom duchu (FREE) je neziskové združenie, ktoré spolupracuje s regiónom Valónska v Belgicku na rozšírení „podnikateľského ducha” medzi školákmi, študentmi, učiteľmi a verejnosťou. Vytvorilo súpravy nástrojov na vzdelávanie zamerané na povzbudenie podnikateľských kvalít a tiež pomáha v školách organizovať mini spoločnosti, akcie na zvýšenie povedomia a kluby pre študentov podnikateľov.

 • Zodpovedné podnikanie v Ríme

Autopromozione Sociale je inšpirujúci projekt založený samosprávou mesta Rím na podporu alternatívnych ekonomických aktivít. V predmestiach Ríma vytvorili trvalé priestory, kde pracuje 750 spoločností v sociálnej a environmentálnej oblasti ako fair-trade (obchodovanie s tretím svetom za férových podmienok), biodynamické poľnohospodárstvo, etické financie, recyklácia, úspora energie, zodpovedný cestovný ruch a bezplatný softvér.

 • Špeciálne uznanie poroty pre Slovensko

Obec Slovenský Grob získala na udeľovaní cien Európskych podnikateľských ocenení za rok 2006 špeciálne uznanie poroty za obnovu miestneho tradičného jedla pečenej husy, ktorá spravila z obce turisticky atraktívne miesto a vytvorila nové pracovné miesta a zachováva sa kultúrne dedičstvo regiónu.

Na „Mape husacinárov“ nájdete 8 gastronomických zariadení, ktoré sa špecializujú na túto regionálnu delikatesu. Slovenský Grob je priam vychýrený povestnou husacinou, lokšami a husacou pečienkou, ktorá tu má vyše storočnú tradíciu. Každý rok sem priemerne príde viac ako 50 000 návštevníkov. Hlavná husacia sezóna je každoročne v septembri – decembri.

Spolu s ním ocenili aj Rock City AB, Hultsfred vo Švédsku, živé miesto stretnutí pre kreatívne umelecké podnikanie, podnikanie médií a v cestovnom ruchu. Postupne tu vzniklo 25 nových spoločností jednotlivo alebo ako súčasť podnikateľského združenia. Neustále vznikajú aj spoločnosti organizujúce akcie a produkčné spoločnosti.

Pozície

Podpredseda Komisie, Günter Verheugen, ktorý je komisárom pre oblasť podnikania a priemyselnú politiku pri odovzdávani cien uviedol: „Víťazi dokazujú, ako môžu verejné inštitúcie a podniky spolupracovať pri tvorbe nových nápadov a pracovných miest. … prvej súťaže sa zúčastnilo viac ako 400 miestnych orgánov z 20 krajín. Tieto čísla ukazujú, že existuje široká politická podpora na presadzovanie podnikania v Európe.

Usporiadateľ akcie a predseda Výboru regiónov Michel Delebarre dodal: „ Tieto ocenenia sú úspechom nielen pre víťazov, ale aj pre všetky zúčastnené projekty, ktoré ukázali, akým spôsobom európske regióny a mestá a obce poskytujú mostík pre inováciu a úspech.“

Fínsky minister, Mauri Pekkarinen, zastupujúci fínske predsedníctvo Európskej rady nazval túto iniciatívu „dôležitou a inovačnou cestou oceňovania dobrých podnikateľských politík v Európe, ako aj výnimočným nástrojom na rozširovanie osvedčených postupov.“ Doplnil, že „Výbor Y4 v strednom Fínsku je príklad celej spoločnosti, ktorá sa venuje zlepšovaniu podnikateľského prostredia. Ideológia Y4 sa šíri prostredníctvom nadšenia, motivácie a akcie; jej cieľ sa odráža v názve skupiny, ktorý je odvodený zo štyroch fínskych slov začínajúcich písmenom Y: „Podpora podnikania v spoločnosti prostredníctvom spolupráce.“

Marcela Vančová z NARMSP doplnila: „ Originálny stánok ako i prezentácia Slovenského Grobu si nesporne získali pozornosť všetkých prítomných. Špeciálna cena poroty zaslúžene skončila v rukách Slovenského Grobu, ktorého projekt bol zaradený medzi jednu z najinšpirujúcejších iniciatív na podporu podnikania v Európskej únii.“