Ochrana spotrebiteľa na internete je slabá

zdroj http://www.sxc.hu/

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Internetová ekonomika

Európska komisia predstavila výsledky v poradí šiestej kontrolnej akcie digitálneho obsahu, ktorá sa konala v júni tohto roka.

„Z kontrolnej akcie EÚ vyplýva, že väčšina preverených internetových stránok neposkytuje jednoduchý prístup ku kľúčovým zmluvným podmienkam. V nasledujúcich mesiacoch budú vnútroštátne orgány pracovať na tom, aby sa tieto stránky uberali správnym smerom,“ vyhlásil eurokomisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku Tonio Borg.

Podľa Komisie sú najohrozenejšou skupinou na internete deti. „Vyzývam rodičov, aby si dali pozor. Môže sa stať, že až za polovicu stiahnuteľných hier, ktoré sú ponúkané zadarmo, budete neskôr musieť zaplatiť vysoké účty,“ vysvetľuje Borg.

Kontrole sa podrobilo spolu 333 internetových stránok. 254 z nich nespĺňali právne predpisy EÚ o ochrane spotrebiteľa.

Z 55 internetových stránok, ktoré predávajú hry pre deti vo veku do 14 rokov, až 71 % nedodržiavalo legislatívu EÚ.

Najčastejšími pochybeniami boli nejasné, alebo nespravodlivé zmluvné podmienky, či slabá informovať zo strany obchodníka.

Prieskum zistil napríklad to, že viac ako tretine internetových stránok chýbajú kontaktné údaje, čo znemožňuje záručný alebo pozáručný servis. Obchodníci sú pritom povinní uviesť svoju identitu, geografickú adresu, ako aj e-mailovú adresu.

Problematické bolo aj to, že hry, ktoré vo svojej reklame uvádzajú, že sú zadarmo, často zahŕňajú nejaký poplatok v neskoršej fáze nákupu. Až 9 z 10 internetových stránok spotrebiteľov neinformovalo vopred o pridaných položkách alebo platbách vyžiadaných počas hry.