Ochrana spotrebiteľa pri finančných službách? EÚ sa nevie dohodnúť

Pozadie:

Retailový finančný trh v EÚ sa rozvíja vysokým tempom. Objem investícií európskych domácností a fyzických investorov do fondov, životného poistenia a štruktúrovaných dlhopisov bol ku koncu roka 2006 na úrovni 10 biliárd eúr. Európska komisia odštartovala verejné konzultácie s cieľom zistiť čo najširšie spektrum názorov, ako zlepšiť fungovanie jednotného trhu s finančnými službami. Zameriava sa na bežné produkty ako bankové účty, pôžičky, hypotéky, poistenia a iné.  V apríli tiež vydala Zelenú knihu, kde definuje ciele, ako celý sektor viac liberalizovať a dať spotrebiteľom väčší výber a ochranu.

Otázky:

„Informovaní spotrebitelia, ktorí pociťujú dôveru voči trhu sú kľúčom k ďalšej integrácii sektora finančných služieb,“ vyhlásil eurokomisár pre vnútorný trh Charlie McCreevy počas verejného vystúpenia o budúcnosti retailových finančných služieb v Európe. Názory ako tento cieľ dosiahnuť sa však rozchádzajú.

Generálny riaditeľ EK pre vnútorný trh a služby Jörgen Holmquist je presvedčený, že trh potrebuje väčšiu harmonizáciu spotrebiteľských práv, pretože národné rozdiely sú najväčšou prekážkou liberalizácie. Zástupcovia spotrebiteľov sa však obávajú, že by to viedlo k celkovému poklesu úrovne ochrany spotrebiteľa v EÚ.

Eurokomisár McCreevy zdôraznil potrebu väčšej otvorenosti finančných domov, aby spotrebitelia dostali „jednoduché a spoľahlivé vysvetlenie toho, čo môžu od svojich investícií očakávať.“ Tieto výzvy zosilneli najmä po aktuálnej kríze na americkom hypotekárnom trhu. Komisia chce situáciu hlbšie skúmať a vyhodnotiť, či je potrebné riešenie z úrovne EÚ.

Pozície:

Socialistická poslankyňa Ieke van den Burg vyhlásila, že Európsky parlament je „skôr skeptický pri pohľade na väčšie otváranie trhu retailových finančných služieb.“ Varovala komisiu, aby sa nesnažila „prehodnocovať národné tradície ochrany spotrebiteľa systémom „jeden model pre všetkých“, pretože „cezhraničný prístup k službám nie je cieľ sám o sebe.“

Matthias Bauer  z Raiffeisen Capital Management tvrdí, že lepšia ochrana spotrebiteľov sa dosiahne len kvalitnejšími a zrozumiteľnejšími informáciami.

Zástupca spotrebiteľskej asociácie (FAIDER) Guillaume Prache povedal, že ak chceme umožniť spotrebiteľom využívať ponuky „cezhranične“ z celej EÚ, musia dostávať informácie v rovnakom formáte. Poukázal tiež na konflikt záujmov, keď poskytovatelia finančných služieb fungujú zároveň ako finanční poradcovia spotrebiteľov.

Ďalšie kroky:

  • výsledky konzultácií sa použijú vo Vyhodnotení jednotného trhu na konci jesene
  • Komisia vydá Komuniké o finančnom vzdelávaní v novembri