Od štvrtka roaming opäť zlacnie

Od štvrtka 1. júla 2010 vstupujú do platnosti prísnejšie stropy pre niektoré roamingové poplatky v rámci krajín Európskej únie. Ak využijete služby niektorého z mobilných operátorov v EÚ v sieti inej členskej krajiny, zaplatíte menej za prichádzajúce a odchádzajúce hovory i za prijaté dáta.

Zníženie cien je i v súlade s rozsudkom Európskeho súdneho dvora zo začiatku júna 2010, ktorý konštatuje, že Európska komisia má právo stanoviť cenové stropy pre využívanie služieb mobilnej komunikácie v rámci roamingu. Spor sa viedol takmer tri roky po tom, čo spoločnosti T-Mobile, Orange, Telefónica a Vodafone podali voči Nariadeniu o roamingu podnet na britský Vysoký súd. Ten sa obrátil so žiadosťou o stanovisko na Európsky súdny dvor, ktorý dal za pravdu Komisii (EurActiv 09/06/10).

„Turisti a služobne cestujúci nebudú viac [čeliť] šokom z vysokých účtov za surfovanie internetom cez smartphony alebo laptopy, pokiaľ budú v inej krajine EÚ. EÚ tiež znižuje cenu za roamingové hovory. Som odhodlaná spraviť telekomunikačný trh EÚ konkurenčnejším,“ hovorí krátko pred vstupom nových cien do platnosti Neelie Kroes, podpredsedníčka Komisie zodpovedná za digitálnu agendu.

Od 1. júla 2010 sa tak cenový strop pre 1 MB prijatých dát zníži zo súčasného 1 eura na 80 centov, strop pre odchádzajúci roamingový hovor z 43 na 39 centov za minútu a stop pre prichádzajúci roamingový hovor z 19 na 15 centov za minútu.

Novinkou je tiež povinné prednastavenie dátového roamingového limitu na 50 MB. Pokiaľ zákazník svojho operátora sám nepožiada o jeho zvýšenie alebo zrušenie, po prenesení 50 MB v danom zúčtovacom období musí operátor ďalšie využívanie dátového roamingu zablokovať. Zákazníka by mal operátor tiež upozorniť o prekročení 80 percent dátovej kvóty.

Ceny a pravidlá pre poskytovanie služieb dátového roamingu mohli doteraz spôsobovať neinformovaným zákazníkom nemalé problémy. Svedčia o tom i dva príklady z roku 2009; britskému študentovi prišiel za mesiac študijného pobytu na univerzite v inej krajine EÚ účet vo výške 9 tis.eur, nemeckému turistovi, ktorý sledoval mobilnú televíziu vo francúzskej sieti dokonca 46 tis. eur.

Podpredsedníčka Komisie Neelie Kroes prebrala telekomunikačnú agendu od komisárky Viviane Reding, ktorá zodpovedala v predošlom funkčnom období 2005 – 2010 za informačnú spoločnosť. Kroes pri preberaní agendy vyhlásila, že by bola skôr za dobrovoľné záväzky mobilných operátorov k znižovaniu poplatkov za roaming. Doplnila však, že bude pokračovať v smerovaní k vytvoreniu skutočného jednotného trhu mobilných služieb tak, aby medzi cenami za roamingové a domáce hovory neexistovali v rámci EÚ cenové rozdiely.

„Rozdiely medzi roamingovými a národnými tarifami by sa mali do roku 2015 priblížiť k nule,“ konštatuje sa v pracovnom programe podpredsedníčky Komisie Neelie Kroes pre 5-ročné funkčné obdobie.