Odysea európskej materskej dovolenky pokračuje

Foto: mmisso.deviantart.com

Komisia predstavila cestovnú mapu, v ktorej načrtla prvé nápady týkajúce sa nových opatrení na podporu matiek.

Okrem podpory flexibilných úväzkov sa exekutíva zamerala na znižovanie rozdielov v odmeňovaní medzi mužmi a ženami a zavedenie rodičovskej dovolenky či opatrovateľskej dovolenky, ktorú môžu zamestnanci čerpať v prípade, že sa musia postarať o starších či chorých rodinných príslušníkov.

„V EÚ je zamestnaných tri štvrtiny všetkých mužov, ale iba niečo viac ako 60 percent všetkých žien. To je morálny a spoločenský problém, pretože ženy sú tak viac ohrozené prípadnou chudobou,“ uviedol prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans a dodal, že pre európsku ekonomiku to predstavuje „obrovské plytvanie zdrojmi.“

Zapojenie žien do pracovného cyklu podľa Komisie hlboko zaostáva za svojim potenciálom vo väčšine krajín a to najmä kvôli nedostatku príležitostí na vybalansovanie pracovných a rodinných povinností.

Rozdiel v zamestnanosti žien panuje aj medzi jednotlivými členskými štátmi. Napríklad v Grécku pracuje iba 40 percent žien, vo Švédsku toto číslo presahuje 75 percent.

Európska exekutíva tvrdí, že je potrebné v EÚ zabezpečiť rovnaké podmienky vo všetkých členských štátoch. Rozdiely v zamestnanosti žien môžu ohroziť hospodársku a sociálnu konvergenciu v rámci jednotného trhu.

Po 7. rokoch čo najrýchlešie

Komisia sa snaží situáciu riešiť čo najrýchlejšie. V liste pre luxemburského ministra zahraničných vecí Jeana Asselborna, ktorého krajina v súčasností predseda Rade EÚ, Timmermans naznačil, že európska exekutíva sa chce jasne dištancovať od patovej situácie týkajúcej sa starého návrhu smernice o materskej dovolenke a otvoriť cestu novým iniciatívam.

Exekutíva navrhla upraviť zastaranú smernicu ešte v roku 2008, ako súčasť balíčka na zlepšenie „work-life balance“ založeného na Dohovore Medzinárodnej organizácie práce o ochrane materstva z roku 2000.

Okrem iného obsahoval aj povinné predĺženie doby materskej dovolenky vo všetkých členských krajinách EÚ zo 14 na 18 týždňov. Ešte v prvom čítaní v roku 2010 Európsky parlament odhlasoval predĺženie až na 20 týždňov pri plnej výške platu pre matku.

Odvtedy sa  s textom nepodarilo pohnúť. Komisia preto návrh z dôvodu „nedostatočný pokrok v rokovaniach“ minulý mesiac stiahla z legislatívneho procesu.

Zámer Komisie stiahnuť návrh smernice zostáva podľa europoslankyňe Moniky Flašíkovej-Beňovej v absolútnom rozpore so zdravým rozumom. „Má sa tak údajne diať v rámci akéhosi znižovania regulačnej záťaže. Mnoho z existujúcich európskych právnych predpisov pritom vyslovene komplikuje život občana a Komisia sa napriek tomu tvári aké sú nenahraditeľné. Ak sa však má spraviť niečo pre ženy a matky, príde zrazu k záveru, že by to nebolo efektívne,“ uzavrela.

„Ak sa bude musieť začať odznova, neviem si ani predstaviť kedy sa dopracujeme k nejakému konkrétnemu výsledku,“ dodala europoslankyňa.

Po verejnej konzultácii plánuje Timmermans otvoriť diskusiu aj so sociálnymi partnermi a zainteresovanými stranami. Nové iniciatívy plánuje predložiť v rámci pracovného programu Komisie pre rok 2016.