OECD: Prepad rizikového kapitálu brzdí inovácie

Andrew Wyckoff, zástupca riaditeľa oddelenia pre vedu, technológie a priemysel v OECD povedal, že v prvom štvrťroku 2009 zaznamenali medziročný pokles rizikového kapitálu o 60 %. „Toto poškodzuje mladé začínajúce firmy a znižuje tlak na väčšie spoločnosti, aby inovovali,“ vysvetlil.

Počas svojho vystúpenia na konferencii, ktorú zorganizoval bruselský think-tank Lisbon Council (Lisabonská rada) špecializujúci sa na inovácie a rast, Wyckoff poukázal na značný pokles ochoty investovať do rizikových a rozbiehajúcich sa projektov.

Podľa jeho slov – aj počas kríz v minulosti trpeli najmä inovácie. „Sme svedkom prudkého poklesu počtu nových patentov a obchodných známok a rastúcej averzie voči rizikovým sektorom.“

OECD v súčasnosti pracuje na novej agende týkajúcej sa inovácií, ktorú by mala zverejniť v júni 2010. Koncept návrhu by mal byť dostupný už koncom tohto roka, aby sa mohla rozprúdiť diskusia. Podľa Wyckoffa základom novej agendy bude duševné vlastníctvo, podmienky verejnej politiky, otvorené trhy a tvorba správneho prostredia pre investície.

Wyckoff tvrdí, že ľudské zdroje by mali byť hlavnou súčasťou budúcich inovácií. „Pokiaľ sa chcete posunúť k pokrokovej spoločnosti, nemôžete sa zamerať len na vzdelávanie, ale aj na pracovný trh, ktorý uľahčuje mobilitu.“

Súčasné inovatívne myslenie je zastarané

Dirk Pilat, ktorý vedie odbor štrukturálnej politiky na riaditeľstve OECD pre vedu, technológiu a priemysel, vyhlásil, že súčasné inovatívne myslenie je zastarané. „Náš rast nebol trvalo udržateľný ani pred krízou. Vplyv informačných a komunikačných technológií slabol dávno pred súčasným hospodárskym poklesom. Chceme, aby rast bol v budúcnosti silnejší a zelenší,“ vysvetlil.

Podľa jeho slov 43 % svetového pokroku vo výskume a vývoji pochádza z krajín mimo OECD. „Relatívny podiel EÚ a USA na svetovom rozvoji upadá a na druhej strane prichádzajú noví hráči ako Čína či Japonsko.“

Predstavitelia OECD zhodne tvrdia, že určenie širších priorít do budúcnosti je kľúčové. „Určenie správnej ceny za uhlík by mohlo pomôcť zaujať investorov.“