Oettinger je skeptický voči cieľu pre zníženie emisií

Zdroj: BUSINESSEUROPE Day 2014

Eurokomisár pre energetiku Gunther Oettinger v utorok 28.1. vystúpil na konferencii, ktorú v Bruseli usporiadalo združenie zamestnávateľov BusinessEurope. „Musím byť konštruktívny, keďže som členom tímu, ale som skeptický,“ uviedol.

Podľa informácií zo zákulisia prípravy rámca pre klímu a energetiku do roku 2030 patrí komisár k skupine, ktorá presadzuje cieľ na úrovni 35 %. Za doterajším úspechom pri znižovaní emisií podľa neho stojí ekonomická kríza a tiež zatváranie fabrík z čias socializmu vo východnej Európe.

„Existovalo ľahko dosiahnuteľné ovocie, ale už ho niet, takže každé percento zníženia bude náročnejšie a nákladovo intenzívne,“ vysvetlil komisár Oettinger s tým, že dnes možno EÚ pripísať 10,6 % svetových emisií, pričom do roku 2030 to bude len 4,5 %.

„Myslieť si, že s týmito 4,5 % globálnych emisií môžete zachrániť svet, nie je realistické,“ dodal. „Je to arogantné alebo hlúpe. Potrebujeme globálny záväzok.“

O balíku opatrení budú v marci na summite rokovať lídri členských krajín Únie a tiež Európsky parlament. Po zohľadnení výsledkov týchto diskusií sa následne vypracuje nový legislatívny návrh, ktorý sa očakáva v septembri. Približne v rovnakej dobe sa bude konať aj medzinárodný klimatický summit v Peru.

Sám vojak v poli

Konečná podoba rámca na nasledujúcu dekádu by sa mala schváliť do júla 2015, pred prijatím záväznej medzinárodnej dohody o znižovaní emisií v Paríži.

Taktiež prezidentka asociácie BusinessEurope Emma Marcegaglia zdôraznila: „Musíme sa opäť uistiť, že nebudeme osamotení vedúci pretekári bez nasledovníkov, ako predtým.“

Komisár Oettinger tiež pochválil Britániu a Poľsko v súvislosti s podporou ťažby bridlicového plynu.

Slová komisára Oettingera potešili napríklad Henryku Bochniarz, prezidentku poľskej konfederácie zamestnávateľov Lewiatan. Uviedla, že obyčajne sa medzi byrokratmi z EÚ necíti veľmi pohodlne, ale komisárov odkaz je to „čo nám v minulosti chýbalo“.

Na priemysle záleží

Popri zverejnení klimaticko-energetického balíka Komisia predstavila pred týždňom aj politiku na posilnenie európskeho priemyslu. (EurActiv, 23.1.2014)

Asociácia BusinessEurope včera predstavila vlastný návrh komplexnej priemyselnej stratégie, v ktorej identifikovala sedem oblastí prostredníctvom ktorých môžu inovatívne opatrenia EÚ a aktívna reforma  dosiahnuť rast, prilákať investície a povzbudiť návrat pracovných miest, ktoré sa v posledných rokoch presunuli do iných viac konkurencieschopných regiónov.

Za hlavné motory priemyselného renesancie považuje posilnenie konkurencieschopnosti v rámci energetickej a klimatickej politiky Únie; otvorenie zahraničných trhov a uvoľnenie potenciálu jednotného trhu; presadzovanie spolupráce pri inováciách; expanziu trans-európskej a národnej infraštruktúry; lepší prístup k financovaniu; posilnenie dynamiky, flexikurity a produktivity na trhoch práce; a zmeny v systéme vzdelávania a zručností podľa potrieb priemyslu.