Ombudsman kritizuje Komisiu za neskoré splácanie

zdroj: flickr, autor: Blackmuse

Obmedzovanie oneskorených platieb je jednou z politických priorít celoeurópskej snahy pomôcť krízou oslabeným malým a stredným podnikom. Zároveň ide o jeden z pilierov Zákona o malých a stredných podnikoch (Small Business Act – SBA).

Európska komisia požaduje, aby verejné autority splácali svoje účty do 30 dní, no sama teraz čelí obvineniu, že „vodu káže a víno pije“. Európsky ombudsman P. Nikiforos Diamandouros reaguje na neustále sťažnosti najmä zo strany neziskových organizácií, podnikov, univerzít a výskumných centier, ktoré sa týkajú obrovskej byrokracii spojenej s európskymi inštitúciami.

„Podľa podnetov, ktoré sme dostali, to vyzerá, že oneskorené platby môžu byť systémovým problémom Komisie. Upozornili nás, že za meškanie môže najmä nedostatok koordinácie a nadmernú byrokraciu v rámci inštitúcie,“ tvrdí ombudsman.

Sťažujúci tvrdia, že k oneskoreniu platieb dochádza najčastejšie pri kontraktoch, ktoré musia prejsť cez viaceré oddelenia Komisie. Ďalšie predlžovanie spôsobujú letné dovolenky a ochorenia kľúčových zamestnancov.

Ombudsman požaduje, aby Komisia reagovala na tieto obvinenia, informovala o oneskorených platbách a navrhla spôsoby, ako obmedziť spomínané problémy. Okrem toho exekutívu vyzval, aby zaistila, že finančné procedúry nebudú nadmerne byrokratické.

Podľa jeho slov by nadchádzajúce reforma finančnej regulácie mala obmedziť administratívne prekážky a chce, aby nové pravidlá zahŕňali aj pokuty za problémy spojené pre nezvládnutú administráciu. „Chcem povzbudiť Komisiu, aby využila nachádzajúcu reformu finančnej regulácie na systémové odstránene nie záležitosti,“ uzavrel.