On-line nakupovanie nie je stále rozšírené

Uplynulý týždeň predstavila komisárka Maglena Kuneva výsledky dvoch prieskumov Eurobarometra, ktoré informujú o postojoch predajcov a zákazníkov k on-line nakupovaniu. Na prieskume sa zúčastnilo približne 26 tis. spotrebiteľov a 7.200 obchodníkov. Informácie sa v EÚ a Nórsku zbierali od februára do marca.

Základným pozorovaním prieskumov je konštatovanie, že hoci sa on-line nakupovanie v jednotlivých členských krajinách rozvíja pomerne dynamicky, miera nakupovania spoza hraníc EÚ rastie len pomaly. Vo všeobecnosti, nejakú skúsenosť s elektronickým nákupom má každý štvrtý obyvateľ EÚ. V porovnaní s rokom 2006 ide o niečo vyšší podiel. Hoci má čoraz viac zákazníkov záujem nakupovať v rámci EÚ elektronicky, obchodníci na tento dopyt nereagujú dostatočne flexibilne a len malá časť z nich prevádzkuje internetový obchodný dom.

Priemerný profil spotrebiteľa, ktorý vo všeobecnosti nakupuje on-line, teda aj doma, aj v zahraničí, je nasledovný: ide spravidla o mladého človeka s vyšším vzdelaním, ktorý disponuje kvalitným pripojením na internet nielen v práci, ale i doma. Za svoje nákupy na internete zaplatí v priemere 797 eur za rok.

Komisárka Maglena Kuneva v nadväznosti na publikované prieskumy Eurobarometra uviedla, že je potrebné harmonizovať pravidlá jednotného elektronického trhu: „Naším cieľom je, aby zákazníci mohli profitovať z nákupov najvyššej kvality za najnižšie ceny bez ohľadu na to, kde v EÚ sa tieto služby a produkty ponúkajú. Pre maloobchodníkov by malo byť jednoduché ponúkať svoje služby alebo tovary kdekoľvek, kde je po nich v rámci jednotného trhu dopyt.“ V tejto súvislosti 8. októbra predstavila návrh novej Smernice o právach spotrebiteľa. Okrem iného prináša legislatívny návrh aj niekoľko princípov, ktorými by sa malo elektronické obchodovanie riadiť (EurActiv 08/10/08).