Oneskorené platby mrzačia britské firmy

Minulý rok pre oneskorené platby v krajine zanikli asi štyri tisícky firiem, tvrdí britská loby. Skupina sa teda rozhodla „menovať a haniť“ viacero medzinárodných spoločností za to, že malých hráčov vytláčajú z trhu tým, že im trvá od 60 do 125 dní, kým splatia svoje účty.

Členovia federácie FDS hlásia, že väčšie firmy predlžujú dobu splatnosti, vrátane známych spoločností akou je internetový veľkoobchod Amazon, ktorý teraz spláca po 90 dňoch. Kuriér DLH za platenie včas účtuje 3 % a pivový gigant Carlsberg začal platiť po 95 dňoch.

Predstavitelia Carlsbergu pre The Independent povedali, že spoločnosť musela spraviť zmenu, aby získala rovnováhu medzi platbami od zákazníkov a splátkami svojim dodávateľom. FSB písomne upozornila spoločnosti, aký zlý vplyv má meškanie na malé firmy a vyzvala ich k podpísaniu Kódexu rýchlych platieb, ktorý podporuje vláda. Šéf FSD tvrdí, že úbohá platobná morálka mrzačí malé a stredné podniky. „Väčšie firmy musia dostať hlasnú a jasnú správu, že musia prestať využívať recesiu ako výhovorku,“ upozornil.

Začiatkom roka európska exekutíva zverejnila revíziu Smernice o oneskorených platbách, ktorá od verejných orgánov vyžaduje, aby svojich dodávateľov vyplácala v rámci 30 dní, inak dostanú pokuty. Ide o súčasť záväzkov, ktoré obsahuje Small business act (Zákon o malých a stredných podnikoch).

Orgány verejnej moci musia platiť úrok, náhradu nákladov na vymáhanie a paušálnu náhradu vo výške 5 % dlžnej sumy splatnú od prvého dňa omeškania. Lehoty splatnosti sa môžu v náležite odôvodnených prípadoch predĺžiť. Aplikovanie podobného opatrenia na všetky typy záväzkov sa zatiaľ presadiť nepodarilo a oneskorené splácanie sa stalo jedným z najvážnejších problémov malých firiem v súčasnosti.

Aj slovenským firmám spôsobuje ťažkosti oneskorené splácanie faktúr a následné problémy s likviditou, ktoré priznalo 65 % účastníkov prieskumu NADSME (Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania). MSP prijímajú opatrenia v podobe odkladania úhrady vlastných záväzkov, pôžičiek od bánk či odpredaja majetku.