Oneskorené platby stoja firmy miliardy

Európsky platobný index je prieskum platobnej disciplíny, ktorý uskutočnili medzi piatimi tisícami európskych podnikov. Podľa jeho záverov je verejný sektor pri platení faktúr menej spoľahlivý ako súkromný sektor či spotrebitelia a na splatenie potrebuje priemerne 37 dní.

Firmy v EÚ pri vymáhaní platieb minú 25 miliárd eur ročne, pričom najväčšie problémy mávajú malé a stredné firmy. Podľa spoločnosti Intrum Justitia, ktorá prieskum uskutočnila, by členské štáty mohli svoje ekonomiky efektívne podporiť jednoduchým platením načas.

Len polovica všetkých faktúr je vyplatená v rámci 30-dňovej lehoty, čo je trojpercentný pokles oproti minulému roku. Viac ako 70 % respondentov tvrdí, že platobné riziko sa v najbližších 12 mesiacoch ešte viac zvýši.

Oproti minulému roku sa zvýšilo percento nedobytných pohľadávok na 2,4 %, čo je oproti minulému roku nárast o 0,4 % alebo 20 miliárd eur. Pokiaľ by európske vlády, firmy aj spotrebitelia platili faktúry včas a v plnom objeme, ušetrené peniaze by mali objem 270 miliárd eur.

„Na jednej strane vlády v Európe pumpujú obrovské sumy do ekonomík, aby zvýšili tok peňazí, no na druhej strane tie isté entity nie sú schopné platiť načas faktúry,“ povedal Lars Wollung z Intrum Justitia.

Pozície:

Predsedníčka Aliancie európskych malých podnikov Tina Sommerová tvrdí, že pri poskytovaní podpory veľkým firmám treba trvať na tom, aby včas vyplácali svojich dodávateľov. „Oneskorené platby by mohli zamedziť potenciálne benefity pre malé firmy. Podpora by mala vyžadovať prísne dodržiavanie dátumov splatnosti,“ povedala.

Andrea Benassi z UEAPME je sklamaný, že Komisia sa pri Smernici o oneskorených platbách zamerala len na verejný sektor. „Napriek našim opakovaným upozorneniam komisári rozhodli, že zo smernice vylúčia iných podnikateľov a spotrebiteľov. Toto rozhodnutie zanechalo MSP odkázané na seba, aby sa domáhali splácania.“

Európsky komisár Günter Verheugen zodpovedný za podnikanie a priemysel tvrdí, že smernica pomôžu aspoň čiastočne uvoľniť tlak na malé firmy. „Oneskorené platby zo strany verejnej administratívy by sa ďalej nemali tolerovať. Smernica je významným krokom v snahe o prekonanie hospodárskej krízy a zabráni ďalším bankrotom a z dlhodobé hľadiska podporí konkurencieschopnosť európskych firiem,“ vyhlásil.