OP KaHR: Schéma de minimis na energetickú efektívnosť poskytne 700 mil. Sk