Orgány finančného dohľadu sú už aktívne

Zdroj: Flickr

Vo Frankfurte od včera funguje úrad Európskej rady pre systémové riziko (ESRB) a Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie (EIOPA), v Londýne Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) a v Paríži Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA).

Komisár pre vnútorný trh Michel Barnier v stanovisku uviedol, že nový systém dohľadu dáva Európe "kontrolnú vežu a radarové obrazovky, ktoré finančný sektor potrebuje". Okrem sledovania situácie, môžu nové agentúry alarmovať členské štáty a upozorňovať ich na potenciálne riziko pre finančnú stabilitu. Malo by sa tak vyhnúť napríklad realitným bublinám.  Okrem toho budú môcť odporúčať technické štandardy a v prípade núdze, dočasne zakázať alebo obmedziť obchodovanie s určitými finančnými produktmi a službami.

Spočiatku sa teda zamerajú na vytvorenie spoločného súboru pravidiel, zabezpečenie koordinácie medzi národnými orgánmi a zaistenie hladkého prebratia právomocí od predchádzajúcich regulačných agentúr. Podľa Chantal Hughesovej, hovorkyne komisára Barniera, je tiež kľúčové zamestnať správnych ľudí. „Bude chvíľku trvať, kým orgány budú dostatočne silné z hľadiska personálneho obsadenia,“ povedala pre EurActiv. Na šesť kľúčových postov sa prihlásilo 300 záujemcov.

Jednou z prvých oblastí, na ktoré sa budú musieť zamerať, je napríklad veľmi frekventovaný predaj na krátko (tzv. short-selling). „Nemecko vlani urobilo unilaterálny krok a vplyvom tlaku zakázalo predaj na krátko,“ dodala Hughesová. „Dúfame, že ak by sa takáto situácia opakovala, v rámci nového systému, dôjde k oveľa koordinovanejšiemu a štruktúrovanejšiemu postupu.“

Komisia plánuje predložiť návrh na reguláciu derivátov obchodovaných tzv. over the counter, teda nie na burzách, ale cez dohodu medzi dvomi stranami, ktoré v súčasnosti nie sú nijak právne ošetrené.

Hughesová okrem toho naznačila, že v prípade tzv. credit default swaps, čiže swapov úverového zlyhania, by mohlo v prípade nutnosti, dôjsť k ich zákazu. „Na stole máme návrhy týkajúce sa aj derivátov, aj short-sellingu aj swapov, pričom ich budeme vkladať do širších kontextov,“ uzavrela.