Parlament brzdí dohodu o citlivých bankových údajoch

Pozadie

SWIFT je súkromná spoločnosť, ktorá spravuje bankové transakcie niekoľko tisíc bánk, vrátane väčšiny inštitúcií EÚ. Spoločnosť sídli v Belgicku, no svoju pobočku má aj v Spojených štátoch.

Po teroristických útokoch 11. septembra 2009 použila americká vláda nový Program mapovania financií teroristov (TFTP) a donútia tak americkú pobočku spoločnosti SWIFT (ktorej údaje sú totožné s údajmi v Belgicku), aby povolila americkým vyšetrovateľom prístup ku všetkým bankovým transakciám za účelom ochrany proti terorizmu. Spojené štáty sa domnievajú, že tento prístup ku všetkým bankovým údajom je kľúčový pri odhaľovaní transakcií medzi teroristami.

Niektoré politické skupiny v Parlamente, najmä liberáli, túto dohodu opakovane kritizovali a tvrdia, že „nie je len obmedzovaním európskej suverenity, ale aj masívnym prienikom do súkromia každého jedného európskeho občana.“

Keď sa dohoda dostala po prvý raz na legislatívnu agendu EÚ v júli 2009, čelila silnému odporu najmä zo strany nemeckým politických strán. V novembri 2009 uzavreli európski ministri vnútra so Spojenými štátmi dočasnú dohodu, ktorá umožňuje americkým vyšetrovateľom široký prístup k bankovým údajom EÚ. Tým sa podarilo prebiť snahu Európskeho parlamentu o pozdržanie dohody dovtedy, kým vstúpi do platnosti Lisabonská zmluva (1. december 2009).

Postoje

Parlament tvrdí, že ministri EÚ jednali poza ich chrbát keď uzavreli dohodu ešte pred vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti. Tá totiž priznáva Európskemu parlamentu vyššie právomoci v tejto oblasti.

Dočasná dohoda má vstúpiť do platnosti 1. februára tohto roku na deväť mesiacov. Po tomto období má s pomocou Parlamentu dôjsť k trvalej dohode.

V decembri minulého roka napísal predseda parlamentu Jerzy Buzek švédskemu premiérovi Fredrikovi Reinfeldtovi, ktorého krajina v tom čase predsedala Európskej únii, list, kde vyjadril nespokojnosť Parlamentu s výsledkom konania. Buzek Reinfeldtovi zároveň pripomenul, že „Parlament bude vyzvaný k tomu, aby poskytol svoje stanovisko ešte predtým ako dôjde k uzavretiu dohody.“

Buzek podčiarkol tri podmienky, týkajúce sa najmä správneho dohľadu, ktoré bude musieť Rada v konečnom návrhu zapracovať ak chce, aby ho Parlament schválil. Členovia parlamentu však tento mesiac márne čakali na vyjadrenie Rady. Ich hnev sa ešte vystupňoval 13. januára, kedy sa dohoda objavila v oficiálnom žurnále Európskej únie.

Parlamentné stretnutie predsedov, za účasti Jerzy Buzeka a lídrov politických skupín, ktoré sa uskutočnilo deň na to vyhlásilo celú situáciu za „neprijateľnú.“

Pätnásteho januára napísal Buzek súčasnému predsedovi Rady José Luis Rodriguéz Zapaterovi a prezidentovi Hermanovi Van Rompuy list, kde poznamenal, že „sa zdá, akoby sa Rada pokúšala zaviesť dočasnú dohodu do platnosti […] bez toho, aby v tejto veci mohol Parlament predbežne hlasovať.“

Buzek podotkol, že by bolo zo strany Rady „neveľmi múdre“ ak by sa snažili presadiť takú „výrazne kontroverznú“ dohodu bez súhlasu Parlamentu.

Rada „ponížila“ členov Európskeho parlamentu

Buzek dal Rade čas na odpoveď do 20. januára. Keď včera tento konečný termín vypršal, členovia Parlamentu namierili svoj hnev na španielskeho Ministra pre európske záležitosti Diega López Garrida, ktorý reprezentuje Radu v Parlamente v Štrasburgu.

Garridove tvrdenie, že zaslanie dohody Parlamentu zdržala  potreba preložiť dokumenty do všetkých jazykov, si vyslúžilo výsmech poslancov. „Nehráme o čas,“ reagoval Garrido na hlasné posmešky.

„Ponížili túto snemovňu,“ povedal portugalský ľavičiar Tavares.

Rada si kupuje 10 dní na SWIFT

Garrido Parlamentu povedal, že dostane text dokumentu v pondelok 25. januára, čím budú mať poslanci len päť dní na jeho preskúmanie. „Spôsob, akým ste v tejto veci jednali ukazuje, že Rade je Parlamentu ukradnutý,“ povedal líder Socialistov Martin Schulz.

Parlament text posunie svojmu Výboru pre občianske práva, spravodlivosť a vnútorné záležitosti, ktorá ho preskúma predtým, ako sa o návrhu bude hlasovať počas plenárneho zasadania v dňoch 9. až 10. februára.

Toto však znamená, že dočasná dohoda sa stále dostane prvého januára do platnosti a aj v prípade, že ho Parlament zamietne, budú mať americkí vyšetrovatelia stále desať dní povolený prístup k bankovým údajom EÚ.

Buzek a líder liberálnej skupiny Guy Verhofstadt sa preto vyjadrili, Že Radu požiadajú o odklad dátumu, kedy vstupuje dohoda do platnosti.

„List navrhne odklad dočasnej dohody SWIFT z 1. februára na povedzme 15. februára. Takže očakávam, že Rada tak urobí a počká na rozhodnutie Parlamentu v dňoch 9. až 10. februára,“ uzavrel Buzek.

Názory

Nemecká poslankyňa za zelených Rebecca Harms sa vyjadrila, že by bolo „mimoriadne nebezpečné, keby Rada dovolila, aby vstúpila dočasná dohoda do platnosti bez hlasovania v Parlamente. Ak budú tlačiť na to, aby platila od 1. februára, pôjde o provokáciu a o porušenie dohody.“

Britský člen parlamentu za konzervatívcov Timothy Kirkhope, ktorého krajina dohodu SWIFT od začiatku podporuje, sa vyjadril, že nedávne udalosti ako napríklad neúspešný decembrový teroristický pokus v lietadle letiacom z Amsterdamu do Spojených štátov „nám pripomínajú, aké dôležité je zdieľať informácie v týchto otázkach.“ Tvrdí, že „SWIFT je cenným nástrojom.“ Dodáva, že pri jeho nedávnom stretnutú ho americkí predstavitelia uistili o dostatočnej bezpečnosti a dohľade, ktoré sú zapracované aj v dočasnej dohode. „Nalieham na vás preto, aby ste ju podporili,“ povedal. Kirkhope však kritizoval „neštandardné“ konzultácie Rady s Parlamentom v tejto záležitosti.

„Celú debatu poznačila frustrácia a iritácia členov [Parlamentu], lebo sme mali pocit, že Rada celú záležitosť uzavrela pred tým, ako nás vôbec zapojila,“ povedal nemecký poslanec Manfred Weber.