Parlament bude hlasovať o predĺžení rodičovskej dovolenky

Zdroj: Flickr

Tento krok si zároveň vyžiada zmeny vnútroštátnych právnych predpisov vo Veľkej Británii, Belgicku, Írsku, Portugalsku, Rumunsku a na Malte.

Nové sociálne istoty pre "pomáhajúcich si rodičov"

Ministri EÚ sa tiež dohodli, že posilnia sociálnu ochranu pre samostatne zárobkovo činné osoby a ich manželov prijatím návrhu smernice, ktorá pomôže pracujúcim v rodinných a malých podnikoch.

Ministri deklarovali, že navrhované nové pravidlá by mali odstrániť prekážky pre ženy v podnikaní a zároveň uznať prínos manželov a partnerov.

Na stretnutí pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sa ministri dohodli, že ženy, ktoré pracujú v malých s stredných podnikoch by mali získať autonómne ochrany sociálnych práv skôr, než byť financované zo sociálneho poistenia svojho manžela.

Rada rozšírila pôsobnosť návrhu Európskej komisie aj na tzv. životných partnerov, ktorí v súvislosti s rodičovskou dovolenkou získajú rovnaké práva ako manželia.

Rozhodnutie o výške dávok v materstve na "podporu partnerov" bude ponechané na uváženie členských štátov.

Návrh smernice, ktorá je súčasťou balíčka smerníc "pracovný život v EÚ", bude predložený Európskemu parlamentu na druhé čítanie. Poslanci budú zajtra (11. marca) hlasovať aj o samostatnej materskej dovolenke, ktorá by zaručila ženám 20 týždňov dovolenky s platom v plnej výške. Najväčším oponentom spomedzi členských štátov je Veľká Británia, ktorá nepovažuje tento krok v čase hospodárskej krízy za vhodný (EurActiv 24/2/09).