Parlament chce prísnejšie označovanie pneumatík

Poslanci schválili správu podľa ktorej všetky pneumatiky vyrobené po 1. júli 2012 určené pre osobné automobily, ľahké a ťažké úžitkové vozidlá (pneumatiky tried C1, C2 a C3), budú od novembra 2012 doplnené ľahko a všeobecne zrozumiteľnými piktogramami, ktoré budú uvádzať výkonnostné vlastnosti na základe palivovej účinnosti, priľnavosti k vlhkej vozovke a vonkajšieho hluku valenia.

Podobne, ako pri európskom energetickom štítku umývačiek riadu a chladničiek, aj pneumatiky budú rozdelené do niekoľkých tried podľa palivovej účinnosti od najefektívnejších (zelená "A" trieda) až po najmenej efektívne (červená "G" trieda).

Koncept teraz čaká na schválenie Radou ministrov. Parlamentné zdroje očakávajú, že text bude prijatý v druhom čítaní až po voľbách do EP, keďže vyjednávanie s členskými štátmi ešte nebolo formálne zahájené. Voľby do európskeho parlamentu sú v júni a legislatívna práca nových členov sa začne až na jeseň.

Návrh však kritizujú za privysoké nároky na detaily. V snahe znížiť hlučnosť pneumatík poslanci schválili zavedenie označenia nízkej hlučnosti. Zobrazenie pneumatiky s chráničmi uší sa objaví na pneumatikách, pri ktorých hladina hluku neprekročí 68dB (trieda C1), 69dB (trieda C2), či 70 dB (trieda C3). Okrem toho dodávatelia budú musieť na svojich internetových stránkach uvádzať počítadlo na výpočet úspor paliva pre lepšiu informovanosť spotrebiteľov.

Poslanci text neuvádzajú vo forme smernice, ale v podobe nariadenia, ktoré je prísnejším právnym nástrojom a členským štátom nenecháva priestor na to, aby pravidlá upravili podľa svojich národných požiadaviek. Ako sa rozhodnú členské štáty ostáva teda nejasné. „Je veľmi pravdepodobné, že Rada bude chcieť menej detailov a iniciatívu bude chcieť premeniť do formy smernice,“ povedal parlamentný zdroj.