Parlament dal zelenú pravidlám o hedžových fondoch

foto: flickr, zdroj: maD girl

Za nové pravidlá hlasovalo 513 poslancov, proti bolo 92 a traja sa zdržali. Na legislatívnom balíku sa už neformálne dohodli aj s členskými štátmi, s ktorými v tejto oblasti spolurozhodujú.

Ide o prvé obmedzenia zamerané na priamu reguláciu sektora, ktorý síce  nespôsobil finančnú krízu, no je príliš veľký na to, aby nepodliehal kontrole. Manažéri všetkých fondov alternatívneho investovania sa v prípade, že chcú operovať na území EÚ musia registrovať a informovať o svojej činnosť kontrolné orgány. Okrem toho musia spĺňať požiadavky na kapitálovú primeranosť.

Poslanci do balíka zahrnuli aj platobné pravidlá a reštrikcie na špekulatívny rozpredaj majetku v prípade private equity, aby im tak zabránili v nákupe aktív len na krátke obdobie.

Nový režim je v súlade s globálnou snahou „posvietiť si“ na všetky časti finančných trhov. USA už podobné pravidlá o registrácii zaviedli. EÚ však zašla ešte ďalej.

Rokovania dlho stáli na mŕtvom bode pre spor medzi Britániou a Francúzskom, ktoré chcelo prísnejší režim pre manažérov nepochádzajúcich z územia Európskej únie. Smernica umožní správcom cudzích alternatívnych investičných fondov ponúkať svoje akcie alebo podiely investorom z celej Únie bez toho, aby museli žiadať povolenie od každého členského štátu a prispôsobovať sa 27 odlišným legislatívam.

Toto opatrenie však rozdeľovalo členské štáty a Parlament, ktorý zavedenie povolenia, tzv. pasu pre vstup fondov z prostredia mimo EÚ na trh Únie, presadzoval. Na základe kompromisu budú pas dostávať len fondy z tých krajín, ktoré spĺňajú minimálne regulačné požiadavky a ktoré majú s členskými štátmi podpísanú dohodu o výmene informácií.

(Euractiv/Reuters)