Parlament podporil rozvoj trhu s elektronickými peniazmi

Pozadie:

Európska komisia sa snaží o intenzívnejšie využívanie elektronických platieb ako bezpečnejšej a lacnejšej alternatívy k hotovosti. Súčasťou jej stratégie je prijatie Smernice o platobných službách a vytvorenie Jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA). Okrem toho jej cieľom je aj reforma Smernice o elektronických peniazoch prijatej v roku 2000, ktorá nebola schopná splniť stanovené ciele týkajúce sa elektronických platieb.  

Otázky:

Zákonodarcovia očakávajú, že vďaka revidovaným pravidlám trh s elektronickými peniazmi začne rásť. Platby vďaka nim budú môcť vykonávaj aj tí, ktorí za normálnych okolností nemajú prístup k bankovým účtom – deti alebo imigranti.

Britský konzervatívny poslanec John Purvis (EPP-ED), spravodajca k problematike, hlasovanie uvítal, pričom dodal, že legislatíva reprezentuje významný krok v snahe dosiahnuť, aby boli elektronické peniaze využívané na platby online.

Na zvýšenie dôvery spotrebiteľov v elektronické peniaze, nové pravidlá zaväzujú vydavateľov elektronických peňazí k zverejneniu menovej hodnoty elektronického kreditu, pokiaľ o to zákazník požiada. A to hocikedy počas trvania kontraktu.

Nové pravidlá by mali byť prijaté ešte pred koncom mandátu súčasnej Komisie. Členské štáty budú mať 18 mesiacov na implementáciu. Do novembra 2012 bude Komisia musieť vydať správu o ich aplikovaní.

Komisár pre vnútorný trh Charlie McCreevy uvítal hlasovanie Parlamentu, pričom výsledok nazval „načasovaným krokom v ústrety dokončenia jednotného trhu pre platby“.

Napriek tomu, nie všetci majú voči reforme rovnako pozitívny postoj. Napríklad spoločnosti, ktoré zabezpečujú transport bankoviek tvrdia, že hotovosť je oveľa lacnejšia ako sa hovorí, a aj poplatky za platby v hotovosti sú oveľa nižšie ako poplatky za elektronické platby.

Cezhraničné platby

Parlament okrem toho schválil aj novú reguláciu cezhraničných platieb. Parlamentná spravodajkyňa k tejto otázke – lotyšská poslankyňa Margarita Starkeviciutie (ALDE) povedala: „Z dlhodobého hľadiska, tieto nové pravidlá môžu pomôcť zredukovať náklady pre konzumentov. Pre priamy cezhraničný debet, táto regulácia zavádza poplatok 0,088 eura za transakciu.“