Parlament pracuje na smernici o právach spotrebiteľa

zdroj: flickr, autor: tootdood

„Úplne som zmenil pôvodný návrh Komisie,“ povedal nemecký europoslanec Andreas Schwab počas toho, ako jeho kolegovia diskutovali o prvých troch kapitolách navrhovanej smernice, ktorú Komisia predstavila ešte v roku 2008.

Jeho zmeny prišli po tom, čo členské štáty a spotrebiteľské organizácie vyjadrili obavy, že navrhovaná úplná harmonizácia práv spotrebiteľov medzi 27 štátmi únie by mohla vyústiť v poľavenie niektorých krajín.

Schwab preto zdôraznil, že úplná harmonizácia práv spotrebiteľa vo všetkých oblastiach a pre všetky druhy zmlúv „je v tomto čase nereálna“. Dodal, že práve z toho dôvodu zmenil ako štruktúru, tak i pojatie navrhovanej smernice tak, aby sa dala uplatniť na koncept „cielenej úplnej harmonizácie“ v oblastiach, kde sa domnieva, že je harmonizácia možná a užitočná. Ďalšie oblasti ponechal na úrovni minimálnej harmonizácie pravidiel.

Podnikateľské združenia ale už dávnejšie podporili návrh plnej harmonizácie a boli proti ustanoveniam, ktoré by zaviedli mix medzi plnou a minimálnou harmonizáciou pravidiel. Podľa nich by takýto režim nielenže nezlepšil právnu istotu, ale ani by neukončil právnu roztrieštenosť- pritom práve tieto dôvody sú hlavným cieľom revízie smernice.  

Rozpoltené členské štáty

Podľa španielskeho predsedníctva prejavili členské štáty, ktoré o návrhu diskutovali 25. mája na zasadnutí Rady, preferenciu zmiešanej a „flexibilnej harmonizácie“, ktorú by sprevádzali základné práva ako informácie, ktoré musí spotrebiteľ vedieť pred podpísaním zmluvy alebo záruka vrátenia tovaru do 14 dní od jeho zakúpenia na internete, po telefóne, či v katalógu.

Eurokomisárka pre spravodlivosť a základné práva Viviane Reding na minulotýždňovom (2. júna) fóre tiež povedala, že „to dáva zmysel“ harmonizovať predzmluvné informácie a zaviesť 14- dňové právo vrátenia tovaru pre internetový predaj, zatiaľ čo členské štáty by si mali ponechať národné pravidlá v prípade zmlúv uzatváraných priamo „tvárou v tvár“. Reding zároveň dodala, že v prípade nesúhlasu s návrhom v prvom čítaní zváži predloženie nového textu.

Francúzsky predstaviteľ a člen pracovnej skupiny Rady vytvárajúcej návrh ohľadne práv spotrebiteľa Guillaume Delvallée povedal, že skupina už v tejto otázke zasadala 41 krát a celú situáciu opísal ako „nesmierne nepríjemnú“. Podľa neho by nebolo ľahké pokračovať v práci na súčasnom texte.

Španielske predsedníctvo skupine predstaví text, s ktorým súhlasia všetky strany. Očakáva sa potom, že smernicu sa podarí prijať počas belgického predsedníctva v druhej polovici tohto roku.

28. režim pre zmluvy

Komisia aj kľúčoví hráči tiež nevylúčili možnosť zavedenia „28. režimu pre zmluvy“, ktorý, ako naznačili, by mohol existovať spolu s národným zmluvným právom a ponúkať štandardné podmienky. Tento 28. režim je právny rámec pravidiel EÚ, ktorý nenahrádza národné pravidlá, ale môže sa použiť ako dobrovoľná alternatíva. Podľa poradcu v Eurocommerce Patrice Pellegrina by ale tento dodatočný režim „znamenal zmenu politického chápania Európy“ a znamenal by problém, keďže by naznačoval, že „medzi členskými štátmi viac nepanuje dôvera“.