Parlament schválil plne platenú 20-týždňovú materskú

Zdroj: Flickr

Veľká väčšina poslancov včera podporila návrh, ktorý ak prejde legislatívnym procesom, značne posilní práva pracujúcich žien naprieč EÚ. „Dnes je veľký deň pre nových rodičov a sú to dobré správy pre hospodársku budúcnosť v Európe,“ vyhlásila portugalská poslankyňa Edite Estrelová, ktorá vypracovala správu k danej problematike.

Podľa Parlamentu zamestnankyne by mali mať nárok na 20 týždňov materskej dovolenky a táto lehota by mala byť minimálnym štandardom vo všetkých členských štátoch. Podľa platných pravidiel z roku 1992, minimálny čas materskej dovolenky je stanovený na 14 týždňov. Mnohé krajiny majú oveľa štedrejšie pravidlá, kým v iných krajinách sa rodičovská dovolenka môže deliť medzi matku a otca. Na Slovensku materská dovolenka trvá 28 týždňov.

V októbri 2008 Európska komisia predložila návrh, aby sa 14 týždňov predĺžilo na 18 týždňov, čo je v jednej línií so štandardmi Medzinárodnej organizácie práce (ILO). Dlhšia materská dovolenka je považovaná za spôsob, ktorý má ženy povzbudiť k dojčeniu svojich detí, tak ako to odporúča Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Parlamentu trvalo viac ako dva roky, kým skompletizoval svoju pozíciu k revízii smernice z roku 1992, pričom včera 390 poslancov hlasovalo za a 192 proti.

Obavy z finančných nákladov

Otázka, koľko peňazí by ženy mali dostávať, kým sú na materskej dovolenke, sa ukázala ako najkontroverznejšia. Nielen v Parlamente, ale aj medzi vládami, zamestnávateľmi a ostatnými záujmovými skupinami.

Komisia navrhla, aby minimálna výška materského príspevku bola založená na výške zákonnej nemocenskej dávky v každom členskom štáte. Parlament vyzýva, aby ženy dostávali počas celej materskej dovolenky 100 % svojho platu. Výnimku by mali len krajiny, kde sa uplatňuje rodičovská dovolenka.

Poslanci tvrdia, že otázka finančnej kompenzácie počas materskej dovolenky, je principiálnou záležitosťou, ktorá súvisí s právom žien a rodín, a cieľom je povzbudzovať a nie trestať rodičovstvo.

Podľa Estrelovej by rodičia nemali byť finančne ukracovaný za to, že majú deti. Podľa nej by mali mať toľko detí, koľko chcú, pričom ide zároveň o deti, ktoré Európa potrebuje vzhľadom na nepriaznivý demografický vývoj.

Nemecko a Veľká Británia sú však proti, rovnako ako organizácie zastupujúce podniky a zamestnávateľov. Podľa nich, ak sa ženám umožní 20-týždňová dovolenka s plným platom, bude to znamenať obrovské náklady pre zamestnávateľov v ťažkých hospodárskych časoch a tiež pôjde o záťaž pre verejné financie v čase rozpočtových škrtov. Podľa odhadov by členské štáty mohli čeliť dodatočným výdavkom vo výške niekoľkých miliárd eur.

Otcovská dovolenka

Väčšina poslancov okrem toho presadzuje, aby otcovia po narodení mali nárok na dvojtýždňovú otcovskú dovolenku pri zachovaní ich bežného platu.

Oponenti tvrdia, že otcovská dovolenka by nemala spadať pod legislatívu, ktorá sa zameriava na ochranu zdravia a bezpečnosti tehotných žien.

Nasleduje Rada

Návrhom sa teraz bude zaoberať Rada ministrov. V súčasnej atmosfére škrtov v rozpočtoch je veľmi pravdepodobné, že vlády budú proti akémukoľvek zvyšovaniu nákladov pre zamestnávateľov vo verejnom aj súkromnom sektore, alebo zvyšovaniu tlaku na verejné rozpočty a systémy sociálnej ochrany.

Komisia má teraz zložitú úlohu, keďže musí nájsť kompromis, ktorý bude ochotná prijať Rada a súčasne Parlament. Komisárka pre spravodlivosť a občianske záležitosti Viviane Redingová pozíciu Parlamentu označila za ambicióznu. Podľa nej nebude ľahké nájsť kompromis a už vôbec nie v krátkom čase.

"Ak chceme zabezpečiť rodovú rovnosť na pracovisku, musíme nájsť rovnováhu medzi kontrétnymi právami matiek a súčasnými hospodárskymi realitami, ktorým čelia podniky v EÚ,“ vyhlásila Redingová.