Parlament vykáže biznis združenie

Predsedníctvo EP sa 24. apríla dohodlo, že kontakty medzi predstaviteľmi veľkých nadnárodných spoločností a europoslancami vrámci Európskej obchodnej a parlamentnej schémy (tzv. European Business and Parliament Scheme – EBPS) sa pritvrdia.

Spolupredsedníčka frakcie Zelených v EP Monica Frassoni predložila predsedníctvu EP list, v ktorom vyjadrila “vážne pochybnosti” nad skutočnou agendou tejto schémy a žiada Parlament, aby si na jej aktivity posvietil a uistil sa tak, že nevykonanáva žiadnu “skrytú lobistickú agendu”.

V Európskej obchodnej a parlamentnej schéme (EBPS) je zainteresovaných 28 nadnárodných spoočnosti vrátane gigantov ako sú Microsoft, Gaz de France Telefónica, BP… a jej oficiálnym poslaním je podporovať kontakty medzi biznisom a zákonodarcami. Svoje sídlo má dnes priamo v priestoroch Európskeho parlamentu.

Euroskeptický poslanec Jens-Peter Bonde podobne vo svojom stanovisku tvrdí, že 28 vedúcich nadnárodných spoločností má vlastnú lobingovú kanceláriu v Európskom parlamente, s parlamentnými telefónnymi číslami a adresou. Dokonca aj ich e-mailové adresy končia doménou europa.eu.

V reakcii na obvinenia, britský poslanec Bruce George, prezident Medzinárodnej asociácie pre obchod a Parlament (International Association of Business and Parliament), ktorá schému koordinuje, uviedol, že tí, ktorí vidia v EBPS tajnú lobingovú skupinu “majú odlišné vnímanie reality”.

EBPS nemá “žiadne politické ciele” a bola založená ako alternatíva k lobingu, tvrdí George. Uľahčuje “transparentný a reciporčný vzťah” medzi komunitou biznisu a Európskym parlamentom.

Konečné rozhodnutie o osude EBPS leží v rukách kvestorov, ktorí sú zodpovední za administratívne a finančné záležitosti EP. Smerodajné pre nich bude odporúčanie predsedníctva, o ktorom rozhodnú 21. mája.

Pre Parlament je transparentnosť v poslednom období horúcou otázkou. Najmä v súvislosti s parlamentnou správou požadujúcou povinný register lobistických skupín vo všetkých troch hlavných inštitúciách EÚ – Komisii, Rade a Parlamente. Hlasovať sa o tom bude v pléne 8. mája.