Pas dostane každý somár

Foto: flickr.com (yoshiko314)

Každý vôl a osol dostane elektronický pas, rozhodla Európska komisia. Pri narodení dostane aj rodné číslo, ktoré ho bude sprevádzať až po smrť a nezmení sa ani vtedy, ak sa zmení jeho meno alebo rodokmeň. Úrady „cestovný doklad“ udelia aj tým z nich, ktorí pochádzajú zo zahraničia a prekročia hranice EÚ.

Pas nebude chrániť iba samotných somárov a ich zdravie, ale súčasne aj Európanov, ktorí s nimi prichádzajú do styku – či už priamo alebo tým, že konzumujú ich mäso. Bude zárukou, že kusy určené na porážku a konzumáciu neboli vykrmované nedovolenými alebo pre ľudské zdravie škodlivými látkami.

Elektronický čip sa každému jedincovi zavedie pod kožu v oblasti krku. Prvé, takto označkované kusy by sa mali po Európe začať pohybovať v júli na budúci rok. Pre identifikáciu bude použitá bezkontaktná technológia RFID (radio frequency identification).

Schengenský informačný systém nebude takéto pasy evidovať, pretože bude pre ne vytvorený samostatný systém správy a evidencie.

Cena jedného čipu by sa mala pohybovať okolo 10 eur, presnú cenu stanoví každý členský štát. Odborníci predpokladajú, že položka výrazne nezasiahne do rozpočtu chovateľov koní a dobytka a bude v porovnaní s ostatnými nákladmi na starostlivosť o zvieratá len minimálna.

Hoci bude jednotný spôsob označovania výraznou zmenou, chov koní sa bude aj naďalej riadiť viacerými doteraz platnými pravidlami. Napríklad ak kôň požíva špecifický typ stravy alebo podstúpi niektorý z liečebných postupov, ktorý môže mať dopad na kvalitu jeho mäsa, nebude môcť byť ďalej obchodovaný v EÚ, hoci bude mať pas. O takomto zvierati súčasná legislatíva hovorí, že bude natrvalo vylúčené z potravinového reťazca alebo sa jeho mäso nebude môcť predávať po dobu 6 mesiacov, v závislosti od typu krmiva alebo liečby. Konské mäso je vyhľadávaným pokrmom najmä v Taliansku, Slovinsku, Rakúsku, Belgicku, na Islande a Malte.