PAS: Kvalita podnikateľského prostredia na Slovensku ďalej klesá

Zdroj: www.creativecommons.com

Podľa prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) je aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia na úrovni 97,4 bodu. Ide o prvý pokles pod úroveň 100 bodov od prvého merania v roku 2001. Podniky, ktoré PAS združuje zamestnávajú priblížne 64 tisíc pracovníkov a dosahujú ročné tržby takmer 17 miliárd eur.

Podnikateľom v poslednom štvrťroku 2009 najviac vadila situácia v oblasti vymáhateľnosti práva. Dlhodobo kritizujú absenciu koncepcie, ktorá by viedla k zlepšeniu situácie v súdnictve. „Podnikatelia sú nespokojní najmä s dĺžkou trvania súdnych sporov, výkonom súdnych rozhodnutí a nedostatočnou kompetentnosťou a nestrannosťou sudcov,“ informuje PAS. Okrem toho ich trápi aj neefektívna ochrana veriteľov, ktorá sa prejavuje nízkou úspešnosťou pri vymáhaní pohľadávok.

PAS druhý najväčší pokles zaznamenala pri hodnotení efektívnosti hospodárenia štátu. „Napriek výrazným negatívnym dôsledkom krízy na príjmy štátneho rozpočtu vláda nerealizuje potrebné radikálne znižovanie výdavkov vo všetkých rezortoch. Výsledkom tejto nečinnosti v spojení s plánovaným rekordným deficitom rozpočtu na rok 2010 je výrazný rast štátneho dlhu, čo v konečnom dôsledku vedie nielen k zhoršovaniu kredibility štátu, ale tiež ohrozuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií,“ upozorňuje PAS.

Podnikateľské prostredie podľa podnikateľov ďalej vo veľkej miere narúšajú nepredvídateľné regulačné zásahy vlády, bariéry podnikania v podobe byrokracie a nárast korupcie. „V súvislosti s krízou spôsobuje podnikateľom veľké problémy neustále zhoršovanie sa spoľahlivosti a platobnej disciplíny obchodných partnerov. Negatívny trend pretrváva aj v oblasti prístupu k finančným zdrojom,“ uvádza PAS.

Podnikatelia na druhej strane pozitívne hodnotili stálosť a predvídateľnosť hodnoty výmenného kurzu voči menám hlavných obchodných partnerov a kvalitu a dostupnosť výrobných postupov a pracovnej sily. Pre vysokú nezamestnanosť je na trhu vyššia ponuka voľných kvalifikovaných pracovníkov.

Ministerstvo hospodárstva koncom januára zverejnilo vlastnú analýzu, v ktorej pripúšťa, že problémy s vymožiteľnosťou práva, zložitá legislatíva, vysoká administratívna náročnosť podnikania, nedostatočný e-government, byrokracia spojená s platením odvodov, klientelizmus, korupcia, nedostatok zdrojov pre začínajúcich podnikateľov a nefunkčný kapitálový trh najviac narúšaniu slovenské podnikateľské prostredie. Rezort sa zaviazal, že sa bude snažiť o nápravu najmä v oblasti legislatívy, byrokracie, vymáhateľnosti práva, odvodov a daní, prístupu k financiám, vzdelávania, poradenstva a informovanosti (EurActiv 29/01/2010).