PAS: Podnikateľské prostredie na Slovensku sa ďalej zhoršuje

Autor: renjith krishnan, Freedigitalphotos.net

Index podnikateľského prostredia, ktorý meria Podnikateľská aliancia Slovenska v druhom štvrťroku dosiahol 70,1 bodu, čo je medzikvartálny pokles o 3,5 %.

Kritika slovenských podnikateľov súvisí najmä so slabou vymožiteľnosťou práva, čo podľa PAS vyplýva zo zlého stavu súdnictva a nedostatočného uplatňovania princípu rovnosti pred zákonom. Negatívne vnímajú aj málo efektívne hospodárenie štátu a prístup k štátnej pomoci, ktorej prideľovanie považujú za netransparentné a selektívne.

Vymáhateľnosť práva a funkčnosť súdnictva boli najhoršie hodnotenou položkou. Jej rating v porovnaní s prvým štvrťrokom klesol o 9,12 % na 10,6 bodu. „Slovenské súdnictvo a nedostatočná vymožiteľnosť práva, patrí dlhodobo medzi celospoločensky najkritizovanejšie oblasti na Slovensku,“ konštatuje PAS.

„Zdĺhavé súdne konania, nevymožiteľnosť pohľadávok alebo problémy s podvodníkmi sa priamo negatívne dotýkajú podnikania,“ dodáva. Ako ďalej pokračuje aj vymenovanie nového generálneho prokurátora napriek neukončenému konaniu Ústavného súdu taktiež neprispieva k zvyšovaniu dôveryhodnosti justície ako celku.

Na zvrátenie tohto vývoja je podľa PAS potrebné prijať zákony, ktoré by viedli k väčšej ochrane poctivých podnikateľov voči podvodníkom, a ktoré by tvrdšie postihovali neplatiace firmy. „Podnikatelia volajú po urýchlenom prijatí systémových zmien vedúcich k zefektívneniu a zrýchleniu justičných procesov, pretože funkčné súdnictvo je absolútne základným predpokladom pre zlepšovanie podnikateľského prostredia,“ vysvetľuje aliancia.

Druhou najviac kritizovanou položkou je uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom. Tá zaznamenala pokles o 7,74 % na rating 20,2 bodu. Podnikatelia sa sťažujú, že vláda k nim nepristupuje rovnako a zvýhodňuje najmä veľké a regionálne významné podniky. Nerovnosť vnímajú aj v kontexte nedoriešených korupčných káuz či nevyšetrených podozrení z nehospodárnosti.

Tretí najvýraznejší pokles PAS zaznamenala v prípade efektívnosti hospodárenia štátu a prístupu k štátnej pomoci. Hodnotenie medzikvartálne stratilo 7,47 % a dosiahlo úroveň 17,4 bodu. Podnikateľom prekáža selektívne a netransparentné prideľovanie dotácií, príspevkov a podpôr, ktoré deformuje podnikateľské prostredie a hospodársku súťaž. Rovnako sa im nepozdáva ani nehospodárne vynakladanie prostriedkov pri štátnych zákazkách.

Naopak rast PAS v sledovanom období namerala v prípade štyroch položiek. Ide o vzťah podnikov k životnému prostrediu, ktorej hodnotenie vzrástlo o 1,09 %, informačnú otvorenosť podnikov, ktorá narástla o 0,79 %, stálosť a predvídateľnosť hodnoty výmenného kurzu EUR, ktorá si polepšila o 0,47 % a systém riadenia ľudských zdrojov, hoci jeho hodnotenie stúplo len o 0,06 %.