PAS: Vláda splnila požiadavky podnikateľov na 14,5 %

Z vyhodnotenia plnenia želaní podnikateľov vyplýva, že vláda ich z celkového hľadiska splnila len na 14,5 %. Najväčším sklamaním boli požiadavky týkajúce sa oblasti uplatňovania etických princípov a potláčania korupcie, ktoré ako informuje PAS boli splnené len na 1 %. Druhou najhoršie hodnotenou oblasťou je pokračovanie v reforme zdravotníctva s cieľom budovať udržateľný, efektívny a transparentný systém. Výsledky pod 10 % pri plnení  zoznamu vláda dosiahla aj v oblasti zvyšovania transparentnosti pri poskytovaní prostriedkov z európskych fondov.

V rozmedzí od 10 % do 20 % sa zaradili body týkajúce sa stabilizácie právnych predpisov, modernizácie systému vzdelávania, zotrvania pri zreformovanom daňovom systéme a podpory rozvoja znalostnej ekonomiky. O niečo lepšie výsledky vláda dosiahla v e-governmente a podpore reforiem v rámci EÚ – 21 % respektíve 22,3 %.

Podnikatelia boli najspokojnejší len pri jednej z požiadaviek zameranej na zavedenie eura a makroekonomickej stabilizácie. Ako uvádza PAS táto požiadavka bola splnená na 49,7 %. „Priaznivejšiemu hodnoteniu zabránila jednak neefektívna štruktúra verejných výdavkov a rastúce zadlžovanie krajiny, ako aj nízka ochota vlády výraznejšie obmedziť výdavky v čase krízy,“ konštatuje PAS.

Hodnotenie spĺňania požiadaviek prebehlo aj v polovici funkčného obdobia, kedy mieru plnenia odhadli na 22,6 %. „Zhoršenie hodnotenia v druhej polovici volebného obdobia pravdepodobne súvisí s viacerými netransparentnými kauzami, ktoré sa v tomto období objavili a zostali dodnes nevysvetlenými, ako aj s neochotou vlády implementovať dôležité reformy v oblastiach, ktoré považujú podnikatelia za problematické,“ uzavrel Róbert Kičina, výkonný riaditeľ PAS.

Podrobné hodnotenie nájdete na tomto odkaze.