Pašovanie tabaku: Komisia tlačí na medzinárodnú spoluprácu

zdroj: TASR

Európska komisia navrhla, aby sa Rada EÚ v mene bloku ratifikovala Protokol na elimináciu nezákonného obchodu s tabakovými produktmi (tzv. FCTC Protokol)

Podľa Komisie ide o inovatívny, medzinárodný nástroj, ktorý sa v budúcnosti stane kľúčovým pre boj s nezákonným obchodom s tabakovými výrobkami.

Od krajín, ktoré k protokolu pristúpia sa napríklad bude vyžadovať lepší dohľad nad dodávateľským reťazcom v odvetví tabaku. Licencia bude potrebná nie len pre výrobu, dovoz a vývoz tabakových produktov, ale aj pre stoje potrebná na výrobu tabakových produktov.

Krajiny budú musieť zabezpečiť systémy na dosledovanie všetkých tabakových produktov, ktoré sú vyrobené alebo dovezené na ich územie. Tieto systémy budú prepojené aj na medzinárodnej úrovni, ktorý bude koordinovať WHO.

Protokol je súčasťou úsilia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a jej Rámcového dohovoru o kontrole tabaku (FCTC).  

Rozhodnutie o pristúpení EÚ k protokolu musí prijať Rada za súhlasu Európskeho parlamentu.

Následne ho musia členské štáty EÚ buď ratifikovať tiež alebo k nemu pristúpiť. Za EÚ bude mať na konci procesu protokol 29 signatárov – 28 členských krajín plus EÚ ako samostatnú entitu.

Na to, aby protokol vstúpil do platnosti musí ho ratifikovať aspoň 40 jeho signatárov. Zatiaľ tak urobilo 7 krajín – Rakúsko, Gabon, Mongolsko, Nikaragua, Španielsko, Turkmenistan a Uruguaj.

Európska únia podpísala protokol v roku 2013, čo bol prvý krok k tomu, aby sa ním stala viazaná.