Päť profesií sa môže po EÚ pohybovať ľahšie

zdroj: Pixabay, CC

Od 18. januára v celej únii nadobudol platnosť tzv. Európsky profesijný preukaz (EPC).

Konkrétnym profesiám umožňuje jednoduchšie, hoci nie automatické, uznávanie spôsobilosti pre výkon ich povolania v inej členskej krajine EÚ.

Hoci boli pôvodne ambície s jeho využitím širšie, zataiľ ho môžu využávať zdravotné sestry, lekárnici, fyzioterapeuti, realitní agenti a horskí vodcovia.

Preukaz aj proces majú virtuálnu, elektronickú podobu a jeho výhodou je, že šetrí čas. Zabezpečuje komunikáciu medzi pracovníkom a relevantnými úradmi v krajinách EÚ cez bezpečný informačný systém na jednotnom trhu.

Eurokomisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky Elžbieta Bieňkowská v tejto súvislosti uviedla, že Európsky profesijný preukaz predstavuje veľký krok vpred v snahe vyjsť v ústrety kvalifikovaným Európanom, aby mohli pracovať všade tam, kde sú ich kompetencie žiadané a oceňované.

“Je to ďalší skutočný prínos pre jednotný trh v EÚ,” skonštatovala Bieňkowská.

Komisia hovorí, že na základe skúseností z využívania EPC by sa tento systém mohol v budúcnosti rozšíriť aj na ďalšie mobilné profesie. Kandidátmi sú lekári, ktorí z pôvodného návrhu o EPC vypadli, inžinieri alebo architekti.

EPC pamätá na prípady, kedy zdravotnícki pracovníci boli odsúdení alebo disciplinárne stíhaní. Zabraňuje to prípadom, kedy mohli vykonávať prax v inej krajine bez toho, aby sa o tom vedelo.

EÚ tiež disponuje verejne prístupnou databázou všetkých regulovaných profesií. Informácie do nej dodávajú členské štáty, ktoré tiež musia dokazovať, že ich národné regulácie niektorej profesie sú primerané a nediskriminačné. Kvetinári a vodiči taxislužby nie sú napríklad regulovanými profesiami vo všetkých členských krajinách.