Pellegrini: Pri verejnom obstarávaní na Slovensku čelíme fetišu najnižšej ceny

Peter Pellegrini

Peter Pellegrini, zdroj: TASR

„Najlacnejšia ponuka nemusí byť najvýhodnejšia ani najlepšia, podstatná je kvalita,“ zhodli sa experti na včerajšej medzinárodnej konferencii o verejnom obstarávaní, ktorú zorganizoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho v spolupráci s Európskou komisiou.

Namiesto najnižšej ceny sa pri verejnom obstarávaní treba sústrediť najmä na tzv. MEAT kritériá (Most Economically Advatageous Tender).

Slovenský fetiš

„Neteší ma, že na Slovensku čelíme fetišu najnižšej ceny,” povedal na úvod svojho video príhovoru Pellegrini.

„Neteší ma, že práve kvôli tomuto fetišu sme svedkami stavania stavieb, ktoré niekedy aj spadnú, že sme svedkami dodania technológií, ktoré buď nefungujú, alebo nezodpovedajú tomu najmodernejšiemu, čo na trhu je, že sme svedkami dodania diela, ktoré niekedy technicky a technologicky nevydrží v stopercentnej kvalite ani počas záručnej lehoty.”

Okrem ceny sa podľa podpredsedu vlády treba sústrediť aj na kvalitu. „Potrebujeme primeranú technológiu a pri stavbách často aj nejaké zaujímavé architektonické riešenia, aby táto krajina nebola len krajinou uniformovaných budov a kontajnerovej výstavby,“ zdôraznil a upozornil, že na Slovensku je až deväť z desiatich projektov vybraných na základe najnižšej ceny, pričom v Nórsku je to len jeden z desiatich.

Čo sú dôvody?

V rámci svojho úvodného vystúpenia, predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie Zita Táborská priblížila aj dôvody obmedzeného využívania iných kritérií ako najnižšej ceny pri výbere ekonomicky najvýhodnejších ponúk.

„Ide najmä o nedostatočné plánovanie, slabú zainteresovanosť odborníkov, obavu z nesprávne nastavených kritérií a vyústenie procesu do zrušenia súťaže a v neposlednom rade aj obava z negatívnej medializácie v prípade, ak nie je vybraná najlacnejšia ponuka,“ vysvelila.

Odkaz z Komisie

Verejné obstarávanie je jedným z hlavných nástrojov, ktoré určujú, ako sú na Slovensku investované finančné prostriedky z eurofondov, pripomenuli zástupcovia Európskej komisie Irmfried Schwimann z Generálneho riaditeľstva pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, a Erich Unterwurzacher z Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politku.

„Zárukou správneho využitia týchto peňazí je okrem vhodného naprogramovania aj efektívne verejné obstarávanie, ktoré je súčasne veľmi dôležité pre budovanie vnútorného trhu,” doplnili.