Plán pre bankovú úniu zverejnia v septembri

foto: Znak eura pred budovou Európskej centálnej banky, zdroj: TASR

Lídri členských krajín sa ešte na summite koncom júna dohodli, že v čo v najkratšom čase treba skoncipovať plán pre bankovú úniu, aby sa tak prerušilo spojenie osudu bánk s osudom verejných financií krajín.

Na stretnutí zároveň padlo rozhodnutie o vytvorení spoločného mechanizmu bankového dohľadu, kde bude kľúčovú rolu hrať Európska centrálna banka. Po jeho sfunkčnení bude možné využívať trvalý euroval na priamu rekapitalizáciu bánk. Uvažuje sa aj o spoločnej schéme garancií vkladov a fonde na ozdravenie bankových domov.

Podľa nemenovaného zdroja sa zmeny budú týkať najmä Európskeho úradu pre bankovníctvo (EBA). Orgán v súčasnosti dohliada nad systémami všetkých členských štátov, no podľa novej schémy stratí časť kontroly nad krajinami eurozóny. Tú preberie nová agentúra, ktorá bude spadať pod Európsku centrálnu banku (ECB).

Komisár pre hospodárske a menové záležitosti Ollie Rehn nedávno vysvetlil, že keď budú splnené všetky podmienky plánu a trvalý euroval bude môcť banky rekapitalizovať priamo, stane sa silným nástrojom na zmiernenie tlaku na krajiny v eurozóne.

Na detailoch pracuje Európska komisia s predstaviteľmi ECB. Tento mesiac sa zrejme zapojí už aj predseda exekutívy José Manuel Barroso a prezident ECB Mario Draghi.

Z predbežného časového plánu vyplýva, že európski lídri dostanú plán na schválenie na summite 13. – 14. decembra. Nová schéma bankového dohľadu by potom mala byť funkčná od januára 2013.

V septembri EÚ čaká teda viacero kľúčových udalostí. Jedna z nich sa spája s trvalým eurovalom, ktorý mal byť funkčný už od júla. V súčasnosti sa však čaká na septembrové rozhodnutie nemeckého ústavného súdu. Holanďania frustrovaní z pomoci slabým štátom eurozóny o ďalšom postupe krajiny rozhodnú svojimi hlasmi v parlamentných voľbách.

ECB má tiež zverejniť svoje plány ako znížiť tlak na trhoch s dlhopismi. Banka koncom minulého týždňa sklamala trhy vyhlásením, že je pripravená pomôcť najmä v prípade talianskych a španielskych bondov na primárnom trhu, ale len ak sa eurozóna dohodne, že ESM môže robiť to isté.

Prezident ECB Mario Draghi zároveň naznačil, že intervencia sa nezačne skôr ako v septembri a všetko záleží na rizikových krajinách. Podmienkou je, aby požiadali o pomoc a akceptovali prísne podmienky a dohľad.