Platby cez mobil majú neistú budúcnosť

Zdroj: Jeroen Elfferich, www.creativecommons.org

Nór Dag-Inge Flatraaker bol jeden z hlavných vyjednávačov počas rokovaní medzi európskymi bankami a mobilnými operátormi pri aplikovaní pravidiel vyplývajúcich z iniciatívy SEPA (Jednotná platobná oblasť platieb v eurách), ktorá rozširuje pole pôsobnosti aj pre mobilné telefóny.

Zavádza totiž službu bezhotovostných m-platieb. Inteligentné SIM karty s nahratými údajmi o účte a kreditných a debetných kartách umožnia bezkontaktné platby pri špeciálnych termináloch, ktoré nevyžadujú fyzický kontakt.

Francúzske pokusy podľa Flatraakera ukázali, že m-platby sa ujali najmä v prípade služieb verejnej dopravy, no len veľmi málo pri nákupe v obchodoch.

„Najväčším problémom SEPA bude vytvorenie kritickej masy,“ zdôraznil Marc Rothemund z bruselského think-tanku CEPS (Centrum pre európske politické štúdiá). To vysvetľuje aj fakt, prečo sa m-platby len pomaly presadzujú v obchodoch. Kým nebude dostatok zákazníkov využívajúcich takúto formu platby, nebudú mať maloobchodníci vôľu inštalovať bezkontaktné terminály.

Operátori zasa poukazujú na to, že pre nich bude zložité generovať zisky zo systému platieb cez mobil, keďže v ňom môžu dominovať firmy poskytujúce finančné služby.

Na druhej strane spotrebitelia sa obávajú, že m-platby otvoria nové možnosti pre prevádzkovateľov sietí a IT firiem na to, aby študovali ich komerčné správanie a následne tvorili cielené reklamy. Takýto systém využíva Google Adsense.

Flaktraaker poukázal na to, že banky budú mať plnú kontrolu nad informáciami o platbách svojich zákazníkov uskutočnených cez mobil a budú mať značný vplyv aj na mobilných operátorov. M-plabty budú podliehať prísnym pravidlám, ktoré sa vzťahujú aj na internetové bankovníctvo, aby nedošlo k úniku detailných informácií o účtoch.

Európska rada pre platby (tvorcovia SEPA) a GSMA (zastupuje sektor mobilných komunikátorov) sú podľa Flaktraakera stále v procese koncipovania bezpečnostných požiadaviek pre m-platby.

Najväčšou hrozbou pre užívateľov služby môže byť ukradnutie mobilného telefónu, pretože zlodej by mohol uskutočňovať platby bez toho, aby banka či predajca vedel, že ide o odcudzené zariadenie.

Podľa odborníka bude samozrejme možné v prípade krádeže okamžite upovedomiť banku, ktorá v momente účet zmrazí.

Úplné znenie rozhovoru v anglickom jazyku nájdete tu.