Pleštinská navštívila Čínu

Pozadie

V období, kedy je Čína pod medzinárodným drobnohľadom, najmä v súvislosti s udalosťami v Tibete a úvahám o prípadnom bojkote letných OH v Pekingu, navštívila túto krajinu delegácia výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa Európskeho parlamentu Čínu (16.- 21. marca). Cieľom návštevy bola diskusia s čínskou stranou o otázkach bezpečnosti a kvality výrobkov. Členkou delegácie bola aj slovenská europoslankyňa, členka výboru, Zita Pleštinská.

Otázky

Poslanci navštívili niekoľko miest, kde sa informovali o opatreniach, ktorými čínske úrady zabezpečujú kvalitu a bezpečnosť tovarov určených na export.

V centrále Úradu pre kvalitu, dohľad, inšpekciu a karanténu bol poslancom napríklad prezentovaný kamerový systém, ktorým úrad vykonáva monitoring priamo u výrobcov. S predsedom Výboru pre finančné a hospodárske záležitosti čínskeho parlamentu diskutovali o akčnom pláne v oblasti zvýšenia kvality výrobkov, ktorý by mal byť podpísaný počas pripravovaného summitu EÚ-Čína v druhom polroku 2008.

Počas stretnutia so zástupcami Obchodnej komory EÚ-Čína sa podnikatelia sťažovali na zneužívanie obchodných značiek, uvádza poslankyňa Zita Pleštinská. Európske firmy, najmä malé a stredné podniky, ktoré chcú ochraňovať svoju obchodnú značku, by si ju mali zaregistrovať na čínskych úradoch. Poplatok za registráciu je nízky, v súčasnosti 700 dolárov, a jej vybavenie je pomerne rýchle.

Európske firmy si myslia, že keď nepodnikajú v Číne, môžu Čínu odignorovať. Falšovatelia tovarov však dokážu niekoľkými falšovacími technikami vytvoriť takmer identickú napodobeninu. Častným predmetom falšovania sú napríklad výrobky európskych firiem predvádzané na veľtrhoch. Iba vtedy, ak má podnik známku zaregistrovanú, dá sa prípadné falšovanie obchodnej známky súdne vymáhať, upozorňuje Pleštinská.

Europoslanci navštívili aj Ústrednú colnú správu, ktorá zamestnáva 50 tisíc zamestnancov, z toho 10 tisíc pracuje v protipašovacej jednotke. Vývozné a dovozné clá tvoria značnú časť čínskeho štátneho rozpočtu (okolo 25-30 %). V šanghajskom prístave poslancom predviedli logistiku prepravy kontajnerov a spôsob boja proti falšovaných výrobkov.

V súvislosti s pripravovanou revíziou smernice o hračkách sa delegácia zaujímala predovšetkým o bezpečnosť čínskych hračiek, keďže 80 % hračiek na európskom trhu pochádza z Číny. Čína vyrába až 70 % všetkých hračiek na svete v takmer 8000 továrňach. Výbor navštívil jednu z nich, Tongfu Qingfang v oblasti Nanjing. Vo vlastných laboratóriách skúšajú bezpečnosť výrobkov najmä prítomnosť azofarbív a malých magnetiek.

Poslanci sa zaujímali aj o vývoj situácie v Tibete. Informácie získali na zastúpení Európskej komisie v Číne.

Pozície

Slovenská europoslankyňa Zita Pleštinská (EPP-ED): „Objem čínskeho dovozu do EÚ je masívny, predstavuje 191 miliárd eur, čo je viac ako ročný rozpočet Únie. Ak si chce Čína zachovať objem exportu z minulých rokov, musí byť spotrebiteľská dôvera v čínsky tovar pre Čínu prioritou.“

Malcolm Harbour (EPP-ED) uviedol, že návšteva sa uskutočnila v príhodnom čase, pretože Čína sa stala najväčším dodávateľom tovarov do Európskej únie. „Návšteva dokázala, že najlepší čínski výrobcovia, ktorí spolupracujú s európskymi zákazníkmi spravili z dodržiavanie európskych štandardov bezpečnosti svoj hlavný cieľ. Našim politickým cieľom musí byť, aby osvedčené postupy používali všetci výrobcovia a spolupracovať s čínskymi úradmi, aby vytlačili tie firmy, ktoré vyrábajú nebezpečné a štandardy nespĺňajúce produkty.