Počet ľudí ohrozených chudobou v EÚ sa vrátil k predkrízovému času

chudoba, sociálne vylúčenie

ilustračné, zdroj: pixabay

Pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby to dnes uviedol Eurostat, štatistický úrad EÚ.

Ide o ľudí, ktorí sa ocitli v jednej z nasledujúcich troch situácii: boli ohrození chudobou zásluhou nižších príjmov ako je národný priemer (17,3 % populácie), trpeli závažnými materiálnymi nedostatkami (8,1 %), alebo žili v domácnostiach s veľmi nízkou intenzitou práce (10,5 %).

Po troch po sebe idúcich rokoch narastania miery chudoby – v období 2009 až 2012 -, keď riziku chudoby bola vystavená štvrtina populácie (25 %), tento podiel sa pomaly znižoval, až dosiahol stav spred finančnej krízy v roku 2008.

V roku 2015 to znamená 23,7 % ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením.

Tretina chudobných z troch krajín

Vlani viac ako tretina populácie EÚ ohrozená chudobou a sociálnym vylúčením pochádzala z troch členských štátov: z Bulharska (41,3 %), Rumunska (37,3 %) a Grécka (35,7 %). Na opačnom konci tohto rebríčka s najnižším podielom osôb na hranici chudoby, bola Česká republika (14 %), Švédsko (16 %), Holandsko a Fínsko (po 16,8 %) a Dánsko a Francúzsko (po 17,7 %).

Eurostat na základe dostupných údajov z členských krajín upozornil, že od roku 2008 do roku 2015 riziko chudoby a sociálneho vylúčenia vzrástlo v 15 z 28 štátov únie. Najvyšší nárast ohrozených chudobou bol v Grécku – z 28,1 % v roku 2008 na 35,7 % v roku 2015 (o 7,6 percentuálneho bodu) -, potom na Cypre (5,6 p.b.), v Španielsku (4,8 p.b.), Taliansku (3,2 p.b.) a v Luxembursku (3 p.b.).

Pokles aj na Slovensku

Naproti tomu najviac v tomto období klesal podiel chudobou ohrozených ľudí v Poľsku (z 30,5 % na 23,4 %, pokles o 7,1 p.b.) a Rumunsku (-6,9 p.b.), po ktorých nasledovalo Bulharsko (-3,5 p.b.) a Lotyšsko (-3,3 p.b.).

Aj Slovensko v tomto období patrilo medzi krajiny s poklesom počtu ľudí ohrozených chudobou. Ak v roku 2008 do tejto skupiny patrilo 20,6 % Slovákov, čiže 1,110 milióna ľudí, v roku 2015 to bolo už len 18,4 %, čiže okolo 960.000 osôb.

Podľa kategórie nízkych príjmov sa riziko chudoby líši od jednej krajiny k druhej. Príjmová chudoba vlani ohrozovala najmä Rumunov (25,4 %), Lotyšov (22,5 %), Litovčanov (22,2 %), Španielov (22,1 %) Bulharov (22,1 %), Estóncov (21,6 %), Grékov (21,4 %), Talianov (19,9 %) a Portugalčanov (19,5 %).

Naproti tomu klesajúce príjmy ako riziko chudoby predstavovali vlani najslabší podiel v Českej republike (9,7 %), Holandsku (12,1 %), Dánsku (12,2 %), na Slovensku (12,3 %) a vo Fínsku (12,4 %).

V porovnaní s rokom 2008 sa podiel osôb ohrozených príjmovou chudobou zvýšil v 22 členských štátov, za ktoré sú dáta k dispozícii, a poklesol v štyroch krajinách.

Čo robí Európska komisia

Európska komisia pri príležitosti vydania tejto správy pripomenula, že boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v EÚ je jedným z hlavných cieľov jej stratégie Európa 2020.

“Predstavili sme konkrétne iniciatívy a budeme tak robiť aj naďalej. Deväť miliónov mladých ľudí už ťaží zo schémy záruky pre mladých a práve sme pridali dve miliardy eur, ktoré pomôžu ďalším dvom miliónom mladých ľudí,” uviedli to dnes v spoločnom vyhlásení podpredseda Európskej komisie (EK) pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis a eurokomisárka pre zamestnanosť a sociálne záležitosti Marianne Thyssenová.

Prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu EK pridelila najmenej 20 percent prostriedkov na opatrenia v oblasti boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Pripravovaný Európsky pilier sociálnych práv sa má premietnuť do dôraznejšieho presadzovania programu EK pre sociálnu spravodlivosť a má pomôcť v boji proti chudobe.