Podnikatelia navrhujú znižovanie záťaže

Pozadie:

Európska komisia si stanovila cieľ znížiť zbytočnú administratívnu záťaž pre podnikateľov do roku 2012 o 25%. Aktuálne zbiera podnety z firemnej sféry na možné úpravy v legislatíve EÚ, ktoré by podnikateľov odbremenili od zbytočnej papierovej práce. Po odstránení želaného objemu administratívnej záťaže by podnikatelia mali ušetriť až 150 miliárd eur.

V októbri 2007 prijala aj slovenská vláda Akčný program znižovania administratívneho zaťaženia podnikania v SR 2007 – 2012 s cieľom znížiť objem zaťaženia o 25%. 

Otázky:

Tzv. „Malá pracovná skupina“ malých a stredných podnikateľov predstavila komisárovi pre priemysel Günterovi Verheugenovi zoznam 21 návrhov na zníženie administratívneho zaťaženia. Jeden z jej predstaviteľov Arnaldo Abruzzini zároveň kritizuje národné vlády aj samotnú Komisiu, že vo svojom deklarovanom snažení nepostupujú dosť rýchlo a razantne.

Väčšina návrhov na zníženie zaťaženia sú povinnosti vyplývajúce z environmentálnej politiky, dva návrhy sú z oblasti elektronického obchodu a dva z dopravy. Podľa skupiny podnikateľov by sa všetky uvedené povinnosti dali „ľahko odstrániť.“

Malé a stredné podniky navrhujú určitú úľavu z účasti na obchodnom a štatistickom systéme Intrastat, ktorý monitoruje pohyb tovarov na vnútornom trhu. Funguje na mesačnej báze a zbiera údaje o hodnote a počte približne 10 tisíc obchodovaných tovarov, ktoré mu poskytuje pol milióna európskych podnikov.

Podnikatelia by tiež chceli výnimku z uplatňovania smernice o elektrickom a elektronickom odpade. Tá stanovuje zodpovednosť za likvidáciu elektro-prístrojov na ich výrobcu. Musí vybudovať bezplatnú zbernú sieť, kde spotrebitelia môžu staré prístroje priniesť. Následne by mal zabezpečiť ich likvidáciu alebo recykláciu čo najekologickejším spôsobom. Pracovná skupina podnikateľov navrhuje, aby z tejto povinnosti boli vyňaté skutočne malé podniky pod konkrétne stanovenou hranicou.

Ekológovia a mnohé vlády považujú smernicu za mimoriadne dôležitú. Britská Royal Society of Arts jej dokonca vztýčila v Londýne pamätník. Sedem metrov vysoká socha nazvaná WEEE Man (WEEE je skratka názvu smernice) je vyrobená z 3,3 tony elektro-odpadu, čo zodpovedá priemernému množstu, ktoré za život vyprodukuje jeden Brit.

Čo všetko napokon z EÚ legislatívy vypadne rozhodne Komisia. Günter Verheugen zoberie do úvahy návrhy podnikateľskej skupiny, ktorá vznikla v Bruseli minulý rok. Výsledok by mal byť známy v lete.

Pozície:

Arnaldo Abruzzini, generálny tajomník Eurochambres: „Návrhy, ktoré sme predstavili Komisii vychádzajú priamo z praxe a sú veľkým krokom k dosiahnutiu zníženia administratívneho zaťaženia o 25%. Malé a stredné podniky by tak mohli výraznejšie prosperovať a rásť.“ Zároveň zdôraznil, že celý proces mešká: „Už roky sme v sklze.“